Advania bryter ny mark inom Workplace & skola


Sundbybergs Stad har valt att upphandla IT-arbetsplatser, samt AV-utrustning och utbildning från Advania till stadens samtliga skolor och kommunala enheter.


Bild: sundbyberg.se

Avtalet omfattar samtliga kommunala arbetsplatser och även skolor-, förskolor-, samt vuxenutbildning inom Sundbybergs stad. Avtalsperioden löper på 2+1+1 år, där Advania genom ett helhetsåtagande ska optimera effektiviteten på arbetsplatser och tillhandahålla rätt IT-hjälpmedel, tjänster och utbildning.

Advania skall tillhandahålla; laptops, stationära datorer, skärmar, projektorer, övrig AV-utrustning samt IT-utbildningar i pedagogisk miljö. Nya produkter och tjänster som introduceras på marknaden under avtalsperioden kommer även dessa att omfattas av avtalet.

I verksamheten finns totalt drygt 5600 användare, bestående av både elever, pedagoger, samt administrativ personal.

Det beräknade värdet av upphandlingen uppgår till 40 MSEK, fördelat på hela avtalsperioden.

”I och med samgåendet mellan Caperio och Advania, stärktes vårt totala erbjudande ytterligare och innebär att vi de facto kan ge kunden ett hundraprocentigt helhetsåtagande. Vi ser fram emot att dra igång arbetet med att effektivisera arbetsplatser och främja den digitala utvecklingen för Sundbybergs stad - genom att tillhandahålla rätt verktyg och rätt pedagogik. Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum”, säger David Pohanka, Business Unit Director, Advania Workplace.

Bild: David Pohanka, Business Unit Director, Advania Workplace. Fotocred: Advania

Mer om Sundbybergs stad:
www.sundbyberg.se


Om Advania Workplace

Advania Workplace är samlingsnamnet för en modern och mobil arbetsplats. Advania Workplace uppgift är att se till att kunden inte behöver oroa sig för vare sig hård- eller mjukvara. På en väl fungerande arbetsplats krånglar inte skrivarna, dina medarbetare är utrustade med fungerande enheter och mjukvaran på dessa är uppdaterade och har rätt licensiering. Advania Workplace omfattar samtliga delar av livscykeln och omspänner hela leveranskedjan så att medarbetarna, med rätt verktyg, kan fokusera på kärnverksamheten. www.advania.se/erbjudande/workplace/


Om Advania Skolpartner

Advania Skolpartner är en etablerad aktör med gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital utrustning till skolor över hela landet. Advania skolpartner samarbetar med skolledning och erbjuder förutom hård- och mjukvara, även utbildning, samt verktyg mot mobbing. Fler än hälften av Advania Skolpartners medarbetare har en bakgrund inom skolväsendet, som till exempel lärare, rektorer. Det ger en god förståelse för det vardagliga arbetet i Sveriges viktigaste rum. www.advania.se/erbjudande/workplace/advania-skolpartner/


För mer information:

Tomas Wanselius
CEO, Advania Sverige
Tele: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

David Pohanka
Business Unit Director, Advania Sverige
Telefon: +46 562 175 31
E-post: david.pohanka@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna.

Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com  #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT-företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.se