Advania kvalar in till RBA – det främsta nätverket för en hållbar IT-bransch

Report this content

För att bidra till en hållbar leverantörskedja i IT-branschen har Advania ansökt och blivit godkända som medlemmar i nätverket Responsible Business Alliance (RBA). Hela bolaget får därmed en gemensam uppförandekod för en hållbar leverantörskedja och är nu en av få nordiska organisationer som är ordinarie medlemmar i nätverket.

- Det är framförallt långt bak i leverantörsledet som vår verksamhet riskerar att påverka samhället negativt vad gäller både social hållbarhet och miljö. Därför har vi sedan flera år systematiskt ställt krav och följt upp att våra leverantörer arbetar med att bli mer hållbara, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania Sverige.

- I takt med Advania växer kraftigt ökar både möjligheten och förväntningarna på oss som företag att ta ett allt större ansvar för villkoren i leverantörskedjan och genom medlemskapet i RBA förbättrar vi det arbetet, fortsätter Helena Nordin.

Genom medlemskapet i RBA får Advania tillgång till den samlade kunskapen och erfarenheten hos de idag drygt 150 företag som arbetar tillsammans med att skapa en hållbar leverantörskedja. Med en gemensam uppförandekod, verktyg för att riskbedöma och följa upp leverantörer och genom att transparent dela information med varandra om resultaten, har RBA blivit en av de viktigaste aktörerna för att förbättra arbetsvillkoren i den globala tillverkningskedjan.

- Medlemskapet i RBA ger oss en bra plattform inom koncernen för att arbeta gemensamt med utmaningarna i leverantörskedjan och det blir både effektivt och kraftfullt när vi samlar alla företagen i Advaniakoncernen bakom en gemensam uppförandekod som vi kommunicerar till våra leverantörer, säger Mikael Noaksson, VD för Advania.
 

Advanias åtaganden i RBA
Som medlem ställer sig Advania bakom RBA:s vision och mission. Advania åtar sig att följa RBA:s uppförandekod i vår egen verksamhet och kommer gradvis att implementera RBA:s strategi och verktyg för att uppnå branschens gemensamma mål. Advania åtar sig också att successivt tillämpa RBA:s uppförandekoden på våra direkta leverantörer (så kallade första nivåns leverantörer), att övervaka deras tillämpning av den genom att använda RBA:s metoder och verktyg samt att uppmuntra och stödja våra leverantörer att göra detsamma.

 

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:

Helena Nordin
Hållbarhetschef, Advania Sverige AB

Tel: +46 76 140 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Mikael Noaksson
VD, Advania AB

E-post: mikael.noaksson@advania.com

 

Om RBA
The Responsible Business Alliance (tidigare EICC) är världens största ideella industrinätverk av ledande företag som brinner för att förbättra sociala, miljömässiga och etiska förhållanden i deras globala leveranskedjor. RBA har en uppförandekod och en rad program, utbildnings- och utvecklingsverktyg som stödjer ständiga förbättringar. För mer information vänligen gå in på ResponsibleBusiness.org och följ @RBAAllianceOrg

Om Advania
Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 540 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,1 mdkr. Koncernen har totalt 1 300 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I takt med Advania växer kraftigt ökar både möjligheten och förväntningarna på oss som företag att ta ett allt större ansvar för villkoren i leverantörskedjan och genom medlemskapet i RBA förbättrar vi det arbetet.
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige.