Jönköpings kommun väljer Advania

Caperio AB, en del av Advania Sverige, flyttar fram positionen inom offentlig sektor i rask takt. Idag signeras ett nytt avtal och denna gång med Jönköpings Kommun. Avtalet löper på fyra år och har ett uppskattat värde om 130 MSEK, med möjlighet till vidare utveckling.

Advania Sveriges VD, Tomas Wanselius skriver idag under avtalet med Jönköpings kommun. Advania har uppdraget att hjälpa kommunen att uppnå sina mål avseende kostnadseffektiva lösningar, funktionalitet, med hög driftsäkerhet och ett utpräglat miljötänk.

”Detta är ytterligare en fjäder i hatten för Advania och ligger helt i linje med vår strategiska satsning inom offentlig sektor. Vi tar oss an uppgiften med tillförsikt. Att avtalet är omfattande och omspänner flera områden passar oss mycket bra, då vår styrka ligger i vårt totala erbjudande.

Vår målsättning är att utgöra en komplett partner till Jönköpings kommun och leverera produkter och tjänster av högsta kvalitét genom hela värdekedjan, baserat på erfarenhet och kompetens inom både; hårdvara, licenser, tjänster och pedagogik,” säger Tomas Wanselius, VD Advania Sverige.

Avtalet löper på fyra år och innefattar hela Jönköpings kommun, samt några kommunala bolag. Advania skall enligt avtal leverera IT-produkter och tjänster till ett uppskattat värde om 130 MSEK för hela avtalsperioden.

”Jönköpings kommun bedriver ett omfattande utvecklings- och effektiviseringsarbete inom flertalet områden. Däribland förskola och skola, samt omsorgen, men också inom administrationen och de tekniska verksamheterna. Vi ser fram emot att tillsammans med Advania serva kommunens olika verksamheter med bra datorer, kringutrustning och tjänster. Vår bedömning är att Advania är en kompetent partner och leverantör som är lämplig för att säkerställa att vi når uppsatta mål,” säger Sylve Gunnarsson, upphandlare, Jönköpings kommun.


För mer information:

Tomas Wanselius
CEO, Advania Sverige
Tele: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

David Pohanka
Business Unit Director, Advania Sverige
Tele: +46 73 625 75 31
E-post: david.pohanka@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna.

Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com  #advania

Om Advania Skolpartner
Caperio Skolpartner är sedan många år en etablerad aktör med gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital utrustning till skolor över hela landet. Caperio som numera är en del av Advania, samarbetar med skolledning och erbjuder förutom hård- och mjukvara, även utbildning, samt verktyg mot mobbing. Fler än hälften av Advania Skolpartners medarbetare har en bakgrund inom skolväsendet, som till exempel lärare, rektorer osv. Det ger en god förståelse för det vardagliga arbetet i Sveriges viktigaste rum.

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT-företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.se

Prenumerera

Media

Media