Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Advania

Katrín Olga Jóhannesdóttir, född 1962, är ordförande i Isländska handelskammaren, vice ordförande i Islands tillväxtforum, styrelseledamot i Icelandair Group, medlem av Akur Invests investeringskommitté och medlem av förvaltningsrådet för Reykjavik Universitet. Hennes tidigare erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet omfattar bl.a. Skipti, Siminn, Navision Software Island och styrelserepresentation i Advania, Centralbanken på Island, Sirius IT, Skjárinn, Ja, Ölgerdin Egill Skallagrimsson och Icepharma. Katrin Olga har en kandidatexamen i ekonomi från Islands Universitet och en magisterexamen i ekonomi från Odense universitet.

Vesa Suurmunne, född 1955, är VD för Nordic Mezzanine Advisers Limited. Hans tidigare erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet omfattar bl.a. Hambro European Ventures, Hambros Bank Limited, Arctos Asset Management och den finska industrialiseringsfonden. Vesa har en magisterexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors samt en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors.

Styrelsen i Advania består av ordförande Thomas Ivarson och ledamöterna Birgitta Stymne Göransson, Bengt Engström, Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne. Mer information finns tillgänglig på www.advania.com/about.

Thomas Ivarson, styrelseordförande kommenterar:

”Vi är väldigt glada över att få Katrín Olga och Vesa ombord. De har omfattande erfarenhet från affärer och styrelsearbete och stor insyn i Advanias nyckelmarknader. De kommer att bidra stort med sin kunskap om styrelsearbete och har expertis som stödjer vår vision om att fortsätta växa genom att erbjuda våra kunder IT-tjänster som skapar värde för våra kunder. Jag välkomnar dem till vårt team.”

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Ivarson, Styrelseordförande, telefon 070 264 39 43 eller
Gestur G Gestsson, VD och koncernchef, telefon 076 140 01 55, e-post gestur@advania.com

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och support till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Advania är snabbfotade och vi har lyckats behålla vår flexibilitet trots att vi har växt kraftigt de senaste åren. Vår företagskultur är att delegera ansvar till våra medarbetare som arbetar närmast kunden för att de ska kunna fatta beslut som är fördelaktiga för kunden. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av IT. 

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar