Skolungdomar och lärare får utbildning i säkerhet på nätet

Report this content

Advania blir guldpartner i initiativet #290CyberSecurity framtaget på initiativ av IBM i Sverige och Unga Forskare i en branschgemensam satsning för att höja ungdomars och lärares kompetens inom IT-säkerhet.

#290CyberSecurity heter det projekt som IBM i Sverige tillsammans med Unga Forskare har tagit fram i syfte att utbilda mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever samt lärare i hela landet. Tillsammans med andra företag och organisationer inom IT-branschen är målet att besöka skolor i Sveriges 290 kommuner och sprida kunskap om ett säkert användande av internet. Advania är ett av de företag inom IT-branschen som skrivit på för guldpartnerskap – en viktig del av Advanias volontärarbete.

‒ Skolinspektionen har nyligen granskat hur arbetet med digitalisering utifrån läroplansrevideringarna i matematik och teknik ser ut i praktiken i årskurs 7 - 9 på 27 skolor i Sverige. Tre fjärdedelar av skolorna klarade inte av uppdraget i den granskningen, så all hjälp som vi som bransch kan ge skolorna när det gäller digitalisering är otroligt värdefullt för skolorna. Jag ser därför detta initiativ som ett bra sätt att dels hjälpa till att undervisa eleverna, men också att hjälpa till att höja lärarnas kompetens inom området, säger Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner. 

Ett pilotprojekt inleddes höstterminen -19 där Advania var med och föreläste för årskurs 8 på Kunskapsskolan i Spånga i början av oktober med hjälp av materialet som tagits fram av IBM. Föreläsningen berörde allt från enkel kryptering och lösenordshygien till mer tekniskt avancerade

förklaringar av vad Cyber Security egentligen innebär. Materialet är förankrat i läroplanen och har validerats av flera lärare med målet att på ett interaktivt sätt lära ut hur man agerar säkert online. Föreläsningen monitorerades av en representant från IBM för att förbättra materialet under pilotprojektets gång.

‒ I takt med att ungdomar spendera allt mer tid online så ökar också riskerna för att utsättas för cyberrisker. Konton kan bli hackade och identiteter kapade om man inte vet hur man ska skydda sig online. Om vi gemensamt som bransch möter elever i klassrummen, så ökar vi deras kompetens och beredskap. Som bransch finns vi representerade i hela Sverige, i alla 290 kommuner så förutsättningarna finns att kunna nå många elever. Det här gör IBM för att vi ser ett behov för att vi som företag och bransch vill ta ett samhällsansvar, säger Evelina Pärnerud, CSR Leader på IBM i Sverige. 

‒ Den digitala tekniken utvecklas snabbt och det är en utmaning för skolor och föräldrar att hänga med i samma tempo som våra barn och ungdomar gör. Även om IT-säkerhet idag ingår i läroplanens centrala innehåll har inte alla lärare tillräcklig kompentens inom ämnet. Med det här projektet vill vi stärka skolorna i deras uppdrag och är glada över det oerhört stora intresset vi möter. Vi har också förhoppningen att vi kommer kunna bredda bilden av teknikområdet och öppna elevernas ögon för nya yrkesroller då teknik har en central roll i flera de globala målen i Agenda 2030, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

 

För mer information:
Johan Lindström, 
Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner
Tel: +46 721 45 04 32
E-post: johan.lindstrom@advania.com

 

Om IBM
IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder. Med innovation som en central del av strategin levererar IBM branschanpassade lösningar främst inom digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan. IBM vidgar kontinuerligt ramarna för vad som är teknologiskt möjligt och satsar mycket på forskning. Därför är IBM det företag i världen som uppnår flest nya patent inom teknologi varje år. Huvuduppgiften är densamma som vid starten för över 100 år sedan, att hjälpa företag och organisationer att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av teknik. Tillsammans med partners leder IBM verksamheter in i en ny spännande era, i Sverige, och runt om i världen.

Om Unga Forskare
Unga Forskare är en ideell organisation som finns för att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 4 700 medlemmar. Med ett stort antal nationella verksamheter jobbar vi för att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Läs mer på ungaforskare.se #ungaforskare

Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna.

Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com  #advania

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

All hjälp som vi som bransch kan ge skolorna när det gäller digitalisering är otroligt värdefullt för skolorna. Jag ser därför detta initiativ som ett bra sätt att dels hjälpa till att undervisa eleverna, men också att hjälpa till att höja lärarnas kompetens inom området.
Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner