Unikt samarbete med fokus på djupinlärning

Report this content

Advania Skolpartner har som enda aktör i Norge ingått ett samarbetsavtal med Challenging Learning. I Sverige finns ett liknande samarbete redan etablerat. “Vi vill samarbeta med människor som står för något och inte bara är ute efter marginaler. Både Advania Skolpartner och vi står för något annat. Tillsammans vill vi utveckla lärandet till något nytt”, säger James Nottingham, världskänd pedagog och grundare av Challenging Learning.Foto: James Nottingham. Fotograf: Rodrigo Parás Neira

Nottingham fortsätter: “Advania Skolpartner har kunskap om skolan i Skandinavien och ser det pedagogiska arbetet ur ett digitalt perspektiv. Challenging Learning jobbar globalt med pedagogik. Det kommer finnas överlappningar i digital kompetens och allmän pedagogik, men det vi tillsammans representerar är intressant.

Challenging Learning är ett erkänt och prisbelönt företag som förmedlar undervisnings- och ledarskapsmetoder med stor betydelse för utvecklingen inom lärande. Företaget förenar global spetskompetens med lokal strategi och praxis. Allt Challenging Learning gör är avsett att inspirera och utmana människor att utveckla effektiva inlärningsstrategier. Företaget jobbar med skolor, kommuner och företag över hela världen. James Nottingham är också känd för sitt samarbete med John Hattie och Carol Dweck.  

Nottingham uttrycker en oro över utvecklingen mot att utbildningen blir alltmer präglad av konkurrens mellan skolor och kommuner i stället för ett öppet och samarbetsorienterat tillvägagångssätt. Därför gör Challenging Learning vad de kan för att hitta gemensamma syften. Samarbetet med Advania Skolpartner är en viktig del i den satsningen.

Forskningsbaserat
I samarbetet mellan Advania Skolpartner och Challenging Learning kommer framgångsrika metoder som The Learning Pit användas, i kombination med forskningsbaserade, dokumenterat effektiva åtgärder för att utveckla digital kompetens och metoder i undervisningen. Ett särskilt mål är att bidra till elevernas djupinlärning.

Utmaningarna är globala
Enligt James Nottingham vill Challenging Learning inte inta någon politisk roll och undviker därför att delta i diskussioner kring nationella läroplaner. Han understryker också att det finns långt fler likheter än skillnader mellan skolkulturer i olika länder och världsdelar:

Hur kan vi engagera eleverna, hur kan återkopplingen bli bättre, hur kan vi uppmuntra eleverna att i högre grad anta utmaningar, hur kan 'Growth mindset' och uthållighet i lärandet utvecklas och hur kan diskussionen mellan eleverna bli mer produktiv? Om du ser till dessa exempel – säg mig vilket land i världen som inte önskar det?”


Foto: Frida Monsén, Educational Manager Advania Norge
 

Möjligheter med nya läroplaner
Frida Monsén är pedagogiskt ansvarig på Advania Skolpartner i Norge och den som ingått avtalen med Challenging Learning. Hon säger att Advania Skolpartners inställning till nya läroplaner och ämnesförnyelser handlar om att se vilka möjligheter de ger till djupinlärning, med användning av digitala verktyg som stöd.

Vi menar att det ska finnas tid till inlärning, eftersom det tar tid att behärska något. Och för oss börjar allt med pedagogiken. Vi tror inte att nya datorer eller programvaror i sig löser problemen. Först måste vi veta vad vi ska uppnå, vad som är till fördel för elevernas lärande”, säger pedagogen Monsén som själv har lång erfarenhet av att leda digital utveckling i skolan.

Undervisningen avgörande
Vi vet att lärarens förmåga att integrera digitala resurser i undervisningen på ett genomtänkt sätt är avgörande för i vilken utsträckning eleverna lyckas med sitt digitala lärande. Detta är egentligen det enda forskningen är överens om när det gäller digitaliseringen av skolan. Därför har den digitala utbildningen som erbjuds av Advania Skolpartner lika mycket fokus på planering och genomförande av undervisningen, som på hur digitala verktyg fungerar”, avslutar Monsén.  

Samarbetet mellan Challenging Learning och Advania Skolpartner har startat med en pilot i Kirkevoll skola i Bergens kommun i Norge.

Läs mer om Challenging Learning och The Learning Pit  

För mer information, kontakta:

Stefan Henriksson
Affärsområdeschef Advania Skolpartner
Tel: +46 73-625 75 09
E-post: stefan.henriksson@advania.com


Om Advania

Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 500 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,1 mdkr. Koncernen har totalt 1 300 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I samarbetet mellan Advania Skolpartner och Challenging Learning kommer framgångsrika metoder som The Learning Pit användas, i kombination med forskningsbaserade, dokumenterat effektiva åtgärder för att utveckla digital kompetens och metoder i undervisningen. Ett särskilt mål är att bidra till elevernas djupinlärning.
Twittra det här