Resultat Svenskt IT-Säkerhetsindex


Svenskt IT-Säkerhetsindex består av en analys av strategisk respektive operativ mognad där det sammanvägda resultatet visas på X-axeln samt kombinationen av skadefrekvens och skadeverkan på Y-axeln. För att säkra att respektive område är speglat ur relevanta synvinklar omfattar enkäten mer än 50 frågor.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser: Erik Penser Bank telefon: 08-463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

Prenumerera