Dela

Kontakt

 • Advenica AB
  Roskildevägen 1, 211 47 Malmö
  +46 (0)40 608 04 00
  https://advenica.com
 • Marie Bengtsson

  CEO & CFO, Advenica AB


  0703-860032
  https://advenica.com
 • Citat

  Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Advenica arbetar med kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunder öka informations-säkerheten.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Det är av yttersta vikt att känslig information skyddas med cybersäkerhetslösningar på en tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att de finska myndigheterna väljer oss som leverantör av cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Sami Hyytiäinen, Country Manager Advenica Oy
  Vi har ett försämrat säkerhetsläge i världen och då är det viktigt att vi kan fortsätta att utveckla nya produkter som kan skydda den mest värdefulla informationen, oavsett vilka nya cyberattacker som kan tänkas komma. Advenica har en stor erfarenhet av lösningar för den högsta säkerheten - lösningar som bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Våra produkter hjälper myndigheter att ta sitt digitala ansvar, skydda klassificerad information och samtidigt säkerställa en fungerande infrastruktur.
  Marie Bengtsson, VD
  För att skydda den känsliga informationen behöver myndigheter lösningar som är godkända på en högre nivå. Med en datadiod bibehålls både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är mycket glada över att samarbeta med Advenica, ett företag som delar vår vision om att göra informationshantering tryggare och säkrare. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu mer kraftfulla lösningar för att skydda deras värdefulla data
  Jaime Rico, säljchef för Synkzone
  Samarbetet med Synkzone är ett samarbete mellan två svenska bolag som bygger högassuranslösningar för svensk digital suveränitet. Tillsammans gör vi Sverige säkrare
  Marie Bengtsson, VD på Advenica
  Organisationer som arbetar med känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda värdefulla information och säkert utbyta data. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är glada att välkomna Advenica till WASP Research Arena for Operational Data. De tillför ett viktigt och välbehövligt säkerhetsperspektiv till samarbetet, vilket gynnar många WASP-forskare och fakultetsmedlemmar.
  Johan Eker, Co-Project Manager WARA Ops, Adj. member AMG, Principal Researcher, Ericsson Research and Paul Townend, Co-Project Manager WARA Ops, Associate Professor, Department of Computing Science, Umeå Universitet
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva signalskyddslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Jag har fått en väldigt positiv bild av Advenica och bolagets värderingar. Det är ett intressant företag i en spännande och viktig bransch, som dessutom haft en stabil tillväxt de senaste åren och har stor potential framöver
  Annika Freij
  Vi ser fram emot att få välkomna Annika Freij till vårt team. Med sin stora erfarenhet av finansfunktionen inom teknikbolag tror vi att hon kan bidra med mycket till Advenicas utveckling framåt
  Marie Bengtsson, VD på Advenica AB
  Jag har fått en väldigt positiv bild av Advenica och bolagets värderingar. Det är ett intressant företag i en spännande och viktig bransch, som dessutom haft en stabil tillväxt de senaste åren och har stor potential framöver
  Annika Freij
  Vi ser fram emot att få välkomna Annika Freij till vårt team. Med sin stora erfarenhet av finansfunktionen inom teknikbolag tror vi att hon kan bidra med mycket till Advenicas utveckling framåt
  Marie Bengtsson, VD på Advenica AB
  Så otroligt viktigt att förstå att vi inte får släppa fokus på det som händer runt omkring oss, och fortsätta stötta för att kunna få leva i en värld där våra värderingar bygger på mänskliga rättigheter och demokrati. Detta ska bli några intressanta och lärorika dagar där jag ser framemot inspirerande föreläsningar och spännande dialoger!
  Marie Bengtsson, VD på Advenica AB
  Detta är en viktig lansering för oss med en nyskapande produkt där vi utökar vårt erbjudande inom datadioder. Med hjälp av våra datadioder skyddas tillgångar hos aktörer bland annat inom kritisk infrastruktur och försvarsindustrin – och på så sätt bidrar vi till Sveriges säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket stolta över att inleda förhandlingar om att vara en långsiktig leverantör av cybersäkerhetslösningar. Med sådana här avtal bidrar våra lösningar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera lösningar till denna viktiga kund. Våra cybersäkerhetslösningar skyddar den mest skyddsvärda informationen i samhället och bidrar därmed till Sveriges säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Våra produkter bidrar därmed till ett säkrare samhälle och en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom att förena MW Groups geospektrala expertis med de innovativa produkterna från T-Kartor och Advenica, skapar vi en unik och kraftfull helhetslösning för datahantering som uppfyller de mest krävande säkerhetsstandarderna och möjliggör bättre beslutsfattande. Vi är stolta över att idag kunna offentliggöra detta partnerskap och ser fram emot att tillsammans leverera denna lösning som gör verklig skillnad för samhällskritiska organisationer i Norden och globalt.
  Mikael Karlsson, CEO MW Group
  Med vårt arv i att möjliggöra säker kommunikation ser vi en stor potential i att samarbeta med starka nordiska partners som prioriterar säkerhet. Tillsammans med MW Group och T-Kartor kan vi nu erbjuda en lösning som säkerställer en snabb och pålitlig hantering av geografisk data, även för de som hanterar känslig information. På så sätt bidrar vi tillsammans till ett säkrare samhälle.
  Marie Bengtsson, CEO Advenica
  Decennier av erfarenhet inom geografiska tjänster har skapat en djup kunskap i hantering av mycket stora datamängder. I kombination med MW Group och Advenicas kompetens och produkter blir vår beprövade produkt en komplett lösning som inkluderar analyser och informationsdelning mellan olika säkerhetsnivåer. Vi kan som tre agila bolag drastiskt korta införandetiden och snabbt ge operativa fördelar som skapar ökad trygghet i en orolig värld.
  Mats Pålsson, CEO T-Kartor
  Det är av yttersta vikt att känslig information skyddas med cybersäkerhetslösningar på en tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att de finska myndigheterna väljer oss som leverantör av cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Sami Hyytiäinen, Country Manager Advenica Oy
  I dagens osäkra geopolitiska omvärld är det viktigt att vi kan utveckla nya produkter som kan fortsätta att skydda den mest värdefulla informationen, oavsett vilka nya cyberattacker som kan tänkas komma. Advenica har en stor erfarenhet av lösningar för den högsta säkerheten - lösningar som bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Målet för Advenica med detta forskningsprojekt är att få en ökad kunskap inom utveckling av säkra system, vilket kan bidra till nya eller förbättrade produkter i framtiden.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva signalskyddslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Jag är mycket glad över att Marie tar plats i styrelsen. Advenica är en erkänd cybersäkerhetsleverantör i Europa med bl.a. ledande krypteringsprodukter. Styrelsens tillförs med Marie en kompetens och ett perspektiv som är viktiga inte endast för föreningen utan även för att utveckla och stärka branschen.
  Robert Limmergård VD SOFF
  Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att avtalet med denna kund har förlängts – det visar på ett stort förtroende för oss, vår kompetens och våra produkter.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom vårt deltagande i Software Center kan vi ta del av och applicera den allra senaste forskningen kring effekterna av den digitala transformationen i mjukvaruintensiv produktindustri. Detta stärker ytterligare vår förmåga att ligga i framkant vad gäller arbetsmetodik och verktyg, vilket direkt bidrar till hög kvalitet, snabba leveranser och sänkt kostnad för våra kunder.
  Patrik Åkesson, VP R&D, Advenica
  Vi tycker det är oerhört spännande att Advenica valt att gå med i Software Center. Bolagets profil med kunskap inom säkerhet på högsta nivå kommer att vara en viktig tillgång framåt för den forskning vi bedriver.
  Jan Bosch, Director, Software Center
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans. På så sätt skyddas känslig information och ytterligare ett steg mot en säkrare värld skapas.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Organisationer som arbetar med känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda värdefulla information och säkert utbyta data. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi är mycket glada att få ta del av denna satsning då det innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla morgondagens säkra lösningar samtidigt som vi bygger och förstärker vår expertis inom cybersäkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom detta avtal kommer Advenicas expertis omigen användas för att ta fram framtidssäker hög assurans-teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Avtalet visar på fortsatt förtroende för Advenica och bolaget blir genom detta avtal en del av den svenska offentliga organisationens cybersäkerhetslösning för lång tid framöver, vilket skapar en stabilitet för Advenica.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Detta är en viktig lansering för oss med en fantastisk produkt där vi tar nästa steg mot företagsmarknaden med Cross Domain Solution-produkter tillgängliga för fler kunder. Att skydda sin värdefulla information och kunna utbyta data säkert är något som varje organisation som arbetar med känslig information behöver. Den nya produkten visar att Advenica är en ledande aktör när det kommer till förtroendefulla lösningar för kunder med höga krav på informationssäkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över att Wiener Netze GmbH fortsätter att lita på oss och våra produkter för deras informationssäkerhet. Med våra lösningar säkerställer det att deras nätverk inte kan äventyras och de kan vara säkra på att vara skyddade mot hacking, stöld och dataförlust
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Organisationer som har kritisk information som behöver skyddas från att hamna i fel händer och/eller manipuleras har mycket höga krav på säkerhet. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Våra lösningar ger det nödvändiga säkerhetsskyddet så att inget informationsläckage kan inträffa. På så sätt skyddas känslig information och därmed har ytterligare ett steg mot en säkrare värld tagits.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information har användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Att garantera datasäkerhet har blivit ett av de största problemen för stora kritisk infrastruktur-anläggningar såsom energibolag. För att ge skydd för de känsliga OT-systemen behöver dessa kunder lösningar med hög säkerhetsnivå. Vi är mycket glada över att kunna stödja Wiener Netze GmbH i deras informations-säkerhetsarbete. Med hjälp av våra produkter kan Wiener Netze på ett tillförlitligt sätt fortsätta att leverera el, gas, fjärrvärme och data till miljontals människor i Wien och dess förorter.
  Markus Gursch, CEO Advenica GmbH
  Partnerskap med företag som har en viktig roll när det gäller att skapa morgondagens cybersäkerhet är avgörande. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av vår Cross Domain Solutions för skydd. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Mikael Puska
  Vi se fram emot att nu kunna nå ut till fler kunder. Det finns flera kundsegment som vi ser en stor potential i – kundsegment som har känslig information som behöver skyddas på en högre nivå.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för skydd. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Vi är glada över att ha Advenica som Technology Integrator Partner för Axis och delar passionen för att bygga en smartare, säkrare och cybersäker värld.
  Markus Lai, Sales Engineering Manager Axis Communications
  Advenica arbetar med säkra kommunikationer i olika former. Nu kan vi även erbjuda kunder som har övervakningsnätverk en möjlighet till att säkra sina nätverk – tack vare samarbetet med Axis Communications.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktiga för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för att skydda sig.
  Markus Gursch, VD Advenica Austria
  Vi letar alltid efter nya områden där vår erfarenhet och våra lösningar kan ge högsta skyddsnivå till nätverk med hög säkerhet, och vi är mycket glada över att inleda denna nya relation med Axis Communications.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp