Dela

Kontakt

 • Advenica AB
  Roskildevägen 1, 211 47 Malmö
  +46 (0)40 608 04 00
  https://advenica.com
 • Marie Bengtsson

  CFO & Acting CEO, Advenica AB


  0703-860032
  https://advenica.com
 • Citat

  Vi är oerhört stolta över den här affären som positionerar Advenica som en komplett leverantör av cybersäkerhet även till kritisk infrastruktur. Alla med samhällskritisk information måste aktivt arbeta med säker digitalisering för att uppfylla dagens skärpta lagstiftning. Vi ser fram emot att stödja fler bolag med skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka det civila försvaret.
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi är mycket nöjda med samarbetet med Nixu. Med deras digitaliseringserfarenhet får vi en partner som har en organisation redo att hjälpa kunderna med cybersäkerhetslösningar. Vi ser fram emot möjligheterna som det här kommer att ge båda våra företag
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi ser fram emot att samarbeta med Advenica, som är känt för sina världsledande cybersäkerhetslösningar med hög assurans
  Kim Westerlund, Chief Development Officer på Nixu Corporation
  Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att skydda sin mest värdefulla information. Vår teknik isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100% säkert läge. Denna order från ESA är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas ytterligare tillväxt utan också för att hålla Europa säkert.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi är glada över samarbetet med OPSWAT som innebär att vi kombinerar våra produkter och tillhandahåller en integrerad och nyckelfärdig lösning inom säker filhantering och import. Kunder som har höga säkerhetskrav kan nu erbjudas en komplett och säker lösning
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Partnerskapet med Advenica gör isolerade nätverk säkrare och enklare att använda. Integrationen med Advenicas datadiod säkerställer ett enkelriktat dataflöde från OPSWAT Kiosk till OPSWAT Vault samtidigt som regenerering, skanning och skydd av informationen till och från det isolerade nätverket sker.
  Benny Czarny, grundare och koncernchef för OPSWAT
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet och det krävs högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med framtidsförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Vi är glada och stolta över detta samarbete med CGI Sverige. Tillsammans blir vårt erbjudande mer komplett, vilket ger våra kunder en helhetslösning inom cybersäkerhet.
  Einar Lindquist, CEO Advenica
  Vi har för avsikt att fortsätta vår solida tillväxt i Finland. Våra högassuranslösningar erbjuder inte bara unik egenutvecklad teknologi, de är också snabba och enkla att implementera. Denna order höjer och framtidssäkrar effektivt myndighetens informationssäkerhet.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Detta är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt utan också för att hålla Europa säkert. Våra Cross Domain Solutions och kryptoprodukter är lösningar med militär standard, som höjer cybersäkerheten avsevärt. Vår teknologi isolerar nätverk fysiskt men gör det möjligt att kommunicera skyddsvärd information på ett 100 % säkert sätt.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Marknaden har svarat mycket positivt på Advenicas närvaro i Finland. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av våra unika högassuranslösningar för att värna skyddsvärd information. Vi är stolta över att bidra till att uppgradera cybersäkerhet hos myndigheter.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt volatila världsläge. Det krävs lösningar som håller militär standard för att värna den mest skyddsvärda informationen. Med kvantdatorförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Cyberhotet är reellt och måste tas på allvar. Advenicas erbjudande är inte bara högaktuellt utan också unikt ur säkerhetssynpunkt. Här finns dessutom ett starkt, engagerat och sammansvetsat team, vilket är avgörande för att skapa de långsiktiga och förtroendeingivande relationer som våra kunder förutsätter. Advenica skapar med sin produktportfölj de bästa förutsättningar för att våra nationella intressen ska kunna skyddas. För mig personligen känns detta enormt motiverande att arbeta med. Jag ser fram emot att utveckla företaget och marknaden tillsammans med teamet.
  Heléne Bittmann, ny försäljningschef National Security i Sverige
  Detta är en strategiskt mycket viktig rekrytering för Advenica. Vi är inne i en expansiv fas med högt försäljningstryck både i Sverige och internationellt. Heléne Bittmanns nätverk, ledarkvaliteter och kunskap om såväl militär som politisk planering är en stor tillgång för vår fortsatta tillväxt.
  Einar Lindquist, VD Advenica
  Affären är ytterligare en framgång för Advenica inom vårt starka fokusområde kritisk infrastruktur. Hos energibolaget kommer Cross Domain Solutions att användas tillsammans med andra produkter för att värna skyddsvärd information och säkra produktionen.
  Rune Bengtsson, VP Sales Advenica
  Det är mycket glädjande att fler energibolag ser affärsvärdet av proaktivt och strategiskt cybersäkerhetsarbete. Tillsammans med Advenicas expertis och certifierade teknologi löses en rad utmaningar kring informationssäkerheten genom konkreta åtgärder, vilka kan påvisas för granskande myndighet.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Det känns bra att ta ännu ett viktigt steg in i offentlig sektor i Finland. Vi får återigen bevis på att Advenica har rätt erbjudande. Nu fortsätter vi framåt med ambitionen att behålla vår tillväxttakt.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi tydligt märker den ökade efterfrågan av cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Genom att bemöta mycket höga informationssäkerhetskrav och tillgodose specifika behov av cybersäkerhetslösningar kan vi bidra till vår nya kunds fortsatta utveckling och långsiktigt till ett säkrare samhälle.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  I kölvattnet av alla nyheter om informationssäkerhetsbrister det senaste året är det dags att aktivt försöka förändra situationen. Det är uppmuntrande att se det goda arbetet som görs inom finans och försäkring men skrämmande att många kommuner har en så låg mognad och beredskap att hantera det som helt klart är ett av de största hoten mot vårt samhälle just nu, cyberhotet. I digitaliseringsvågen som nu rullar fram krävs att man har en mycket större beredskap och har implementerat lösningar som hanterar detta. Informationssäkerhet handlar om människor, processer och teknologi där alla är lika viktiga för att lyckas.
  Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB
  Vi märker av ett starkt ökande intresse från kunder och potentiella partners. Säkerhetsfrågor kommer allt högre upp på ledningsgruppers agenda, och många partners ser samarbetet med oss som en möjlighet att kvalificera sig till upphandlingar. Tillsammans med Blue Energy, vår partner både avseende produkter och konsulttjänster, kan en aktiv dialog föras i Polen.
  Rune Bengtsson, Sales Manager, Advenica AB
  Den finska marknaden har stor potential. Denna order bekräftar än en gång att Advenica är en ledande och respekterad leverantör av lösningar med hög assurans, men även hur viktigt det är med lokal närvaro. Säljkåren har vuxit här och vår nya tekniska säljare var avgörande för att vinna denna nya kund.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Att Trafikverket har valt vår VPN-teknik, som en av de första kunderna utanför försvarsindustrin, är fantastiskt. Avancerade och samtidigt lättanvända lösningar är framtiden och det är precis vad vi tillhandahåller.
  Rune Bengtsson, VP Sales Enterprise, Advenica AB
  Att skydda information från avancerade cyberattacker har i dagens samhälle blivit en utmaning som organisationer allt oftare ställs inför. Vi är stolta över att kunna bidra till Sveriges cyberförsvar med produkter som SecuriVPN och som är utvecklad för att skydda organisationers mest värdefulla information.
  Andreas Häglund, VP Sales National Security, Advenica AB
  Detta är en betydelsefull order för Advenica. Arctic Paper är en ny kund och framför allt en kund i en för oss helt ny bransch. Beställningen bekräftar att vårt erbjudande är helt rätt och att vårt kunnande inom Top Secret/Secret är en konkurrensfördel. Det kan inte nog betonas hur viktigt förebyggande arbete kring informationssäkerhet är.
  Rune Bengtsson, VP Sales, Enterprise Solutions, Advenica AB
  Arctic Paper har förstått behovet av att stärka vår organisation genom att inkludera informationssäkerhetsfrågorna på högsta ledningsnivå. Vi vill ta nya grepp kring denna utmaning och inleder ett samarbete med Advenica på området.
  Cezary Dubicki,Group IT and Business Systems, Arctic Paper
  Det viktigaste för oss som bolag är att vi tar till oss våra kunders behov oavsett om det gäller lösningar eller tjänster. Vi värdesätter att våra kunder återkommer till oss och vi ser det som ett tecken på att den service vi levererar håller högsta kvalité.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Det här bevisar betydelsen av att finnas på plats lokalt är helt avgörande för att uppnå det förtroendet som krävs inom cybersäkerhet. De nya kunderna representerar olika typer av industrier vilket gör det till en ännu viktigare framgång för Advenicas kontor i Finland.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Det är fantastiskt att väldigt viktiga kunder och partners så fort har reagerat positivt på Advenicas etablering i Helsingfors och att de ser värdet av våra unika lösningar och tjänster. Detta är de initiala beställningarna som krävs för att etablera en långsiktig affär i Finland.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Vi på Advenica är stolta över att leverera våra cybersäkerhetslösningar till FMV. Vi har under många år haft en god relation som bygger på förtroende och vi se fram emot fortsatt samarbete.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Dagens sofistikerade IT-brott kräver att verksamheter tänker om och börjar fokusera på vilken slags information de önskar ta del av och som får passera genom sina nätverk, istället för att endast hålla skadlig information ute. Detta är en betydelsefull order för Advenica då det gäller ett nytt projekt och vi är stolta över att de valt våra lösningar för att säkra sina informationsflöden.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Det är förstås mycket positivt att det har varit ett så stort intresse för nyemissionen. Vi ser tydliga tillväxtmöjligheter både inom National Security och Enterprise Solutions där nyemissionen ger oss möjlighet att öka aktivitetsnivån och ta tillvara på dessa tillväxtmöjligheter. Vår målsättning är som tidigare kommunicerats att nå en omsättning om minst 200 Mkr under 2020 där Enterprise Solutions förväntas utgöra en betydande andel.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Vi ser stor potential på den österrikiska marknaden för bolagets produkter och vi vill, precis som i Finland, därför satsa fullt ut på att fördjupa våra befintliga relationer genom att vara lokalt närvarande. Med Markus kompetens inom cybersäkerhet och kundfokus finns möjligheten att utöka vårt kundsegment och expandera vårt erbjudande ytterligare på den österrikiska marknaden.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Advenica är en väletablerad leverantör av IT-säkerhet på högsta nivå och jag ser fram emot att bli en del av bolaget. Med min kunskap om cybersäkerhetsmarknaden och kunderna ser jag stor potential för Advenicas lösningar och att expandera på den österrikiska marknaden.
  Markus Gursch, VD, Advenica Österrike
  Efter att ha samarbetat i mer än ett decennium med FMV har Advenica en stark position som leverantör av cybersäkerhet till de svenska myndigheter som FMV har upphandlingsansvar för. Genom ett nära utvecklingssamarbete med uppdragsgivaren skapas både en djup insikt i behovsbilden och en långsiktig och förtroendefull relation. Vi uppskattar att ha blivit utvalda till att vara en del av detta nya uppdrag och vi ser fram emot att kunna bidra med vår kunskap.
  Andreas Häglund, VP Sales National Security, Advenica AB
  Detta är ännu en beställning på våra datadioder inom loppet av kort tid. Vi ser att godkännandet av datadioderna börjar få genomslag och denna affär är en bekräftelse på att våra lösningar lever upp till de absolut högsta kraven som finns på att säkerställa integriteten och konfidentialiteten i en lösning.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Detta avtal är ytterligare ett steg i vår ambition att skapa en större kundbas för våra produkter i Finland. Dustin är ett bolag med stor och värdefull erfarenhet av Advenicas målgrupper och vi ser fram emot de stora möjligheter som detta samarbete kommer att innebära för marknaden i Finland.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Advenica fortsätter att investera inom Professional Services för att även framgent kunna erbjuda ett unikt tjänsteerbjudande för våra befintliga och nya kunder. Det är därför oerhört spännande att som företag få välkomna Staffan till vårt team.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Advenica levererar avancerade cybersäkerhetslösningar och besitter en unik kunskap på marknaden som gör stor skillnad för digitala lösningar och kommunikation. Jag ser därför oerhört mycket fram emot att bli en del av företaget och bygga upp Professional Services med fokus på att utveckla tjänsteerbjudandet. Jag drivs av att skapa team med stort engagemang och att jobba med spetsteknologi.
  Staffan Lundgren, VP Professional Services, Advenica AB
  Det är oerhört tillfredställande att ett så stort och betydande bolag har valt våra lösningar. Detta är ett betydande kliv in i ett nytt marknadsområde.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Vår nätverkskryptering är en fantastik lösning som verkligen lyfter denna typen av teknologi till nya höjder. Detta bekräftas av att nya och befintliga kunder fortsätter att investera i våra lösningar i hård konkurrens och med de största leverantörerna i Europa.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Advenica fortsätter möta försvarsmakters, myndigheters och operatörer av kritisk infrastrukturs högt ställda krav på spetsteknologi, leveransförmåga och förtroende, och vårt långsiktiga arbete med att utveckla våra internationella affärer ger också resultat, vilket den här affären är ett bra exempel på.
  Andreas Häglund, Säljchef National Security, Advenica AB
  I vår ambition att skapa en större kundbas för våra produkter är denna order en milstolpe i form av en betydande kund inom kritisk infrastruktur. Vår partner har gjort ett gediget och ihärdigt arbete i att stödja sin kund i urvalsprocessen. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt bra samarbete.
  Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB
  Vi är imponerade av kvalitén på ingenjörsarbetet och Advenicas professionalism. Det är verkligen uppmuntrande att se, att det hårda arbetet från båda parter har gett resultat. Som utsedd distributör, är detta är inte bara en strategisk seger inom ett viktigt marknadsområde för Athena, utan även en viktig milstolpe och referens för båda parter i Singapore, och Sydostasien. Vi tror att detta, tillsammans med Athenas unika cybersäkerhetslösningar, bör leda till en ny och oöverträffad nivå av skydd för organisationer generellt.
  Ken Soh, VD, Athena Dynamics Pte Ltd
  Denna europeiska organisation är en fantastiskt rolig kund att få. Advenica jobbar med spetsteknologi för cybersäkerhet och vi vill såklart ha kunder som även de utvecklar spjutspetssystem och då, kan denna organisation inte bli bättre.
  Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB
  Advenica är ett av få bolag i Sverige som har den högsta säkerhetsklassningen och levererar cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur. Det är ett otroligt spännande företag, som jag ser fram emot att bli en del av.
  Lars Nagy, Utvecklingschef, Advenica AB
  Vi ser fram emot att få välkomna Lars Nagy till vårt team. Idag är Advenica den ledande aktören för att utveckla, tillverka och sälja avancerade cybersäkerhetslösningar och vi ska fortsatt leda utvecklingen inom säkra informationsutbyten för morgondagens IT-säkerhet.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Advenicas produkter är designade, utvecklade och produceras för att tillvarata de mest krävande kundernas behov av en komplett lösning för högassuransleverans. Advenica är ett av ytterst få bolag i landet och Europa som klarar detta. Att våra kunder återkommer till oss visar på att vi har mycket bra lösningar och att kunderna är nöjda med den servicen vi levererar till dem. Jag är mycket nöjd med vad vi som bolag åstadkommer och vår vilja att lyssna och ta till oss våra kunders behov.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp