Advenica breddar avtal med svensk myndighet - ny order värd 3 MSEK

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, har tecknat ett utökat avtal med en av sina befintliga kunder bland svenska myndigheter. Avtalet omfattar tillbehör till redan installerad hårdvarukryptering.

Affären är värd 3 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2018. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till. Den nya beställningen kompletterar befintliga installationer av Advenicas hårdvarukryptering.

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom Försvarsmakten. Dessutom är den godkänd för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

"Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund", säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 15.00.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Taggar:

Om oss

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser: Erik Penser Bank telefon: 08-463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

Prenumerera

Citat

Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund.
Einar Lindquist, VD Advenica AB