Advenica tecknar miljonorder i Finland - tar ytterligare steg in i offentlig sektor

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har vunnit en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn.

Den nytecknade ordern är värd cirka 1 MSEK och omfattar såväl produkter som tjänster från Advenica till en organisation inom finsk offentlig sektor, med första leverans i början av 2018. Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Ordern innebär ännu en framgång för Advenica Oy som etablerade sin verksamhet i Helsingfors i slutet av 2016 och som utvecklas starkt med fokus på kunder inom nationell säkerhet, offentlig sektor och kritisk infrastruktur.

"Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi tydligt märker den ökade efterfrågan av cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet", säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Puska, VD, Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 12.00.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Taggar:

Om oss

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser: Erik Penser Bank telefon: 08-463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

Prenumerera

Citat

Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi tydligt märker den ökade efterfrågan av cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet.
Mikael Puska, VD, Advenica Oy