• news.cision.com/
 • Advenica/
 • Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021: Ökad synlighet och en stärkt organisation

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021: Ökad synlighet och en stärkt organisation

Report this content

1 juli – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till 16,7 (11,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,9 (-8,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-8,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26,1 (-8,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,26) och efter utspädning till -0,20 (-0,26) SEK.

1 januari – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till 45,5 (47,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,7 (-24,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30,7 (-24,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48,2 (-18,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,89 (-0,74) och efter utspädning till -0,89 (-0,74) SEK

VD har ordet

Fokus under tredje kvartalet har varit att komma ut och träffa våra kunder, nu när det äntligen är möjligt igen. Vi har även arbetat med att komplettera och stärka organisationen för att möta de förfrågningar vi nu ser. Omsättningen under kvartalet uppgick till 16,7 (11,1) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -6,9 (-8,1) MSEK.


Formar organisationen för framtidens cybersäkerhet
Under juli lades två stora ordrar gällande nyutveckling. Dels en order värd 20 MSEK gällande produktutveckling till en svensk offentlig organisation med leverans under 2021 och 2022. Det tecknades även ett avtal gällande både teknisk utredning och produktutveckling värt 39 MSEK. Detta avtal sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 med löpande delleveranser.

Baserat på dessa nya ordrar stärker vi nu upp organisationen för att ha möjlighet att kontinuerligt utveckla vår kompetens. Fokus ligger fortsatt på nyutveckling för att vi ska kunna fortsätta att bygga framtidens cybersäkerhet.

Ökat intresse för oss som bolag
Vi ser ett ökat intresse för Bolaget. Vi publiceras oftare i media, vår kompetens efterfrågas i olika sammanhang, antalet besökare på vår hemsida stiger och även intresset för vår aktie har ökat markant.

Det är inte bara i Sverige vi ser ett ökande engagemang. Vårt finska bolag mottog exempelvis en ny order under juli månad värd 9 MSEK. Kunden finns inom den offentliga sektorn och ordern gäller både produkter och tjänster.

Fortsatt stort behov av cybersäkerhet
Tack vare de lättade restriktionerna kunde verksamheten komma tillbaka till mer vanliga rutiner. Nu kan vi mötas igen, både kollegor emellan och med kunder. Vi kan bland annat synas på evenemang och delta i mässor. För vår verksamhet är det av stor vikt att kunna mötas fysiskt med våra kunder för att på bästa sätt kunna lösa deras problem.

Under pandemin har medvetenheten om behovet av cybersäkerhet ökat på grund av mer digitalt arbete. Även om pandemin inte längre har ett lika starkt grepp om Sverige, så finns cyberhoten kvar och de fortsätter att utvecklas. I media har vi på senare tid sett flera uppmärksammade attacker inom olika branscher. 

Det finns därmed ett fortsatt stort behov av cybersäkerhetslösningar för att skydda digital information och här ser vi att vi på Advenica har en tydlig roll.


Malmö, den 28 oktober 2021

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl.12.20.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Taggar:

Prenumerera