Kommuniké från extra bolagsstämma i Advenica AB (publ)

Idag, den 3 januari 2019, hölls extra bolagsstämma i Advenica AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18 december 2018 om företrädesemission av högst 6 315 222 aktier. De som på avstämningsdagen den 8 januari 2019 är registrerade som aktieägare i Advenica erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 789 402,75 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 10 januari 2019 till och med den 24 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019 kl. 16:00. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Taggar:

Om oss

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser: Erik Penser Bank telefon: 08-463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar