Penser Access: Advenica - Fortsatt fokus på försäljningsarbetet

Advenica redovisar ett kvartal enligt förväntan med en omsättning på SEKm 6,7 (8,1) och ett rörelseresultat på SEKm -13,3 (-10,8). Det intensiva försäljningsarbetet fortgår samtidigt som etableringarna i Finland och Österrike går enligt plan. Under kvartalet togs en milestone inom segmentet Enterprise Solutions där ett treårigt leveransavtal tecknades med Trafikverket. Efter rapporten justerar vi upp vår omsättningsprognos något för 2017 med 3,6% till SEKm 69 mot tidigare SEKm 67. Vi bedömer att försäljningsarbetet har gett något bättre resultat än tidigare väntat, dock i låga ordervolymer.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-fokus-pa-forsaljningsarbetet/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera