Svensk kund lägger ny order, värd 6,5 MSEK, på Advenicas produkter och tjänster

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 6,5 MSEK och leveransen kommer att påbörjas omgående.  

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. En svensk myndighet har nu lagt en ny order på produkter och tjänster som medger skräddarsydda lösningar för kundens specifika behov. Leveransen av ordern kommer att påbörjas omgående och slutföras under 2020.

Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om slutkunden inte kommer att publiceras.

"Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har återigen visat sig hålla den kvalitet som kunder med hög integritet söker. Med flexibel och framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet kan vi tillgodose kundens krav på specifika lösningar" säger Heléne Bittmann, VP Sales Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Heléne Bittmann, VP Sales Advenica AB, +46 (0) 723 85 02 10, helene.bittmann@advenica.com
 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har återigen visat sig hålla den kvalitet som kunder med hög integritet söker. Med flexibel och framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet kan vi tillgodose kundens krav på specifika lösningar.
Heléne Bittmann, VP Sales Sweden