AFRY förvärvar EKOM – specialister inom sötvattensekologi

Report this content

EKOM är ett företag med ledande kompetens inom sötvattensekologi och förvärvet ger AFRY möjligheten att intensifiera sitt arbete med den nationella planen för omprövning av vattenkraftens moderna miljövillkor (NAP).

EKOM grundades 2012 och fokuserar på frågor kopplade till ramdirektivet för vatten – både inom vattenkraften men även inom infrastrukturprojekt. EKOM bidrar med nya och utökade kompetenser samt tjänsteutbud till AFRY genom bland annat ekologiska inventeringar och utredningar, ekologisk byggledning och strategiska tjänster för kommande omprövningsprocesser.

”Med medarbetarna, kompetensen och erfarenheten från EKOM i vårt tjänsteutbud har AFRY en position längst fram i ledet när det gäller att erbjuda våra kunder ett komplett NAP-erbjudande. Tillsammans med våra ledande flödesanalytiker, dammsäkerhetsexperter och byggledare kan vi möta våra kunders behov av totalåtagande av miljöåtgärder inom vattenkraften och övriga områden. Behovet av kompetens inom sötvattensekologi, eko-hydraulik och strategiska konsulttjänster ökar kraftigt i och med den nationella planen (NAP)” säger Anders Frisk, sektionschef Flödesanalys och miljöanpassning, AFRY.

”Ekologifrågornas ökande betydelse och komplexitet i samhällsutvecklingen har skapat  ett behov av trygghet hos kunderna. Tillsammans med AFRY kan vi erbjuda en unik one-stop-shop-lösning där kunden finner trygghet i vår gemensamma spetskompetens och vår gedigna processerfarenhet. Vi ser med tillförsikt fram emot att utveckla detta ytterligare tillsammans med våra nya kollegor i AFRY” säger Mats Andersson, VD EKOM.

EKOM omsätter årligen cirka 5 MSEK och är huvudsakligen aktiva på den svenska marknaden. Företaget har 3 medarbetare och är baserade i Hörnefors och Sorsele. EKOM kommer att konsolideras med AFRY från februari 2021.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef, 070 292 6826

Elon Hägg, BU Manager Hydro Sweden, 072 233 71 26

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afry.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar