Aktia fortsätter att effektivera sin verksamhet – samarbetsförhandlingarna i banken avslutade

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.11.2013 kl. 12.00

 

Aktia fortsätter att effektivera sin verksamhet – samarbetsförhandlingarna i banken avslutade

De i Aktiakoncernen 8.10.2013 inledda förhandlingarna enligt lagen om samarbete i företag har slutförts för Aktia Bank Abp:s del. Samarbetsförhandlingarna leder till en personalminskning på ca 50 personer. Ursprungligen uppskattades personalminskningen vara högst 65 personer. 

De vid förhandlingarna överenskomna åtgärderna härrör från Aktias behov att effektivera sin verksamhet för att uppnå kostnadsbesparingar och trygga sin lönsamhet. Förhandlingarna utgör ett led i Handlingsprogram 2015 som eftersträvar att uppnå ca 5 % årliga kostnadsinbesparingar fram till 2015.

Omorganiseringen medför en engångskostnad på ca 5 miljoner euro under sista kvartalet 2013. På årsnivå uppskattas kostnadsinbesparingen vara ca 5–6 miljoner euro.

Utöver personalminskningen uppstår det kostnadsinbesparingar då kontor slås ihop, överlappande verksamheter avvecklas, arbetssätt förenhetligas och då Aktia avstår från att fungera som centralt kreditinstitut.

Följande Aktiakontor kommer under våren att sammanslås med närliggande kontor: Helsingfors Tölötorg, Esbo Alberga, Vandaporten, Pojo, Laihela, Korsholm Helsingby, Vasa Sundom och Vasa Vikinga. Större kontor säkerställer en högklassig och mångsidig kundservice. Kunderna informeras separat om sammanslagningarna.

I slutet av september 2013 hade Aktiakoncernen ca 1 000 anställda. 

 

AKTIA BANK ABP

 

Jussi Laitinen
verkställande direktör

Alla intervjuförfrågningar riktas till kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.fi