Aktia på andra plats i tuff tävlan – kundservicen på topplats i Finland!

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
10.9.2015

 

Aktia Bank klarade sig strålande i Contact Center-tävlingen som ordnades av HDI Nordic Oy. Aktia Kundservice blev tvåa i den tuffa tävlingen. Vinnare i år var DHL Express, Customer Care.

  • Vi är en liten bank men vi sätter kunden i främsta rummet, säger bankdirektör Päivi Sihvo på Aktia Kundservice. Vi är så stolta över vår placering i år, och nästa år ska vi bara bäst i tävlingen!

Personlig service och tillgänglighet är väsentligt i Aktias strategi. Banken vill vara den bästa finansiella rådgivaren för familjer, och det ska vara lätt att ta kontakt.

  • Personalen på vårt Contact Center arbetar i bankens kärna, nära specialisterna på olika områden, och de är ofta den första och viktigaste kontakten till kunderna. Vi utbildar och uppmuntrar personalen till betjäning i Aktiaanda, fortsätter Sihvo.

Aktias verkställande direktör Jussi Laitinen är glad över den fina placeringen i kundservicetävlingen.

  • Andra plats i en tävling på den här nivån är en utmärkt prestation som visar att vi har gjort rätt saker. Kvalitet och utveckling är viktiga faktorer som styr Aktias verksamhet. Vi är här för kunderna, betonar Laitinen.

Priserna Årets Contact Center och Kvalitetsarbete i kundservicen följer den europeiska EFQM-modellen för kvalitetsledning. Metoden har utarbetats och utvecklats i samarbete med sakkunniga inom kvalitetsledning av kundservice från och med 2009. Prestationen mättes med omfattande självutvärdering, som validerades av juryn, och genom bedömningsbesök och intervjuer med personalen.

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information
Aktia Kundservice, bankdirektör Päivi Sihvo, tfn 010 247 6933

 

Avsändare
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 300 000 kunder betjänas av över 1 000 aktianer på kontoren samt via internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi.