Aktias kapitalförvaltningstjänster har den högsta kvaliteten i Finland

Aktia Abp         
Pressmeddelande 
1.11.2010
Aktias kapitalförvaltningstjänster har den högsta kvaliteten i Finland


Enligt en intervjuundersökning som Scandinavian Financial Research (SFR) gjort
2010 har Aktias kapitalförvaltningstjänster till institutioner den bästa
kvaliteten i Finland. Undersökningen gjordes i år bland drygt 90
institutionella investerare som ansåg Aktias tjänster som helhet vara bäst i
Finland. 

-  Vi är mycket glada över att våra satsningar under de senaste åren nu syns
som hög kundtillfredsställelse och god tillväxt i detta krävande kundsegment.
Detta erkännande för Aktias kapitalförvaltning berättar om vårt kunnande och
den omsorg vi har om våra kunder inom hela koncernen. Bland annat har vår
marknadsandel för hushållens fondsparande vuxit i år, konstaterar Robert
Sergelius vice vd för Aktiakoncernen. 

I undersökningen bedömde investerarna tjänsteleverantörerna utgående från flera
olika kvalitetskriterier i tre olika kategorier. Aktia placerade sig på första
plats i kategorin Kapitalförvaltningstjänster, på andra plast i kategorin CRM
(kundrelationshantering) och på tredje plats i kategorin Fonder. I
undersökningen bedöms bl.a. följande kriterier: 

•	Placeringsverksamhetens avkastning 
•	Förmåga att bedöma ett marknadsläge
•	Renommé
•	Konkurrenskraftig prissättning
•	Rapportering
•	Administration
•	Kundservice

Aktia har erbjudit privatkunder och samfund högklassig kapitalförvaltning sedan
1997. Dels förvaltar Aktia fonder själv, dels kompletterar bolaget sitt utbud
av placeringsprodukter med samarbetspartners produkter enligt varje kunds
specifika behov. Aktias kapitalförvaltning har i år redan fått både Lipper- och
Morningsstar 2010-priset. I svenska Tell Media Groups omröstning valde
internationella kapitalförvaltare Aktia till den kunnigaste samarbetspartnern i
Finland 2010. 
Aktia Abp


Mera information:
Robert Sergelius, vvd, Aktia Abp, tfn 010 247 6350
Ari Korhonen, vd, Aktia Invest Ab, tfn 010 247 7031


Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, Aktia Abp, tfn 010 247 6369