Bara var tredje av alla som har fordonsförsäkring vet hur försäkringsvillkoren har förändrats

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
3.5.2017 kl. 10.30

 

Fordonsförsäkring finns i 79 % av alla finländska hushåll, men bara i vart tredje av hushållen vet man hur försäkringsvillkoren förändrades vid årsskiftet, visar en undersökning som IRO Research gjort på uppdrag av Aktia. Nästan hälften (47 %) av försäkringstagarna kände inte till att bonussystemet hade förändrats. Under en femtedel (19 %) berättade att de hört om förändringen av sitt försäkringsbolag: bäst hade informationen spridits via massmedia (30 %) och tre procent hade hört om saken via sociala medier.

Flera förändringar i fordonsförsäkringarna trädde i kraft 1.1.2017. Den förändring som intresserar kunderna mest gäller bonusen och hur den regleras. Högst bonus betyder inte automatiskt lägst pris, eftersom försäkringarnas startpriser varierar.

- Det är värt att notera att 87 % av försäkringstagarna som svarade sade att de inte blivit kontaktade – inte ens via reklam, konstaterar försäkringsspecialist Christel Aalto på Aktia Bank. – Man kan fråga sig om försäkringsbolagens meddelanden blir olästa i e-fakturans tidevarv. Också Aktia informerade sina kunder om förändringen via ett meddelande i nätbanken, eftersom vi upplevde att saken är så viktig, fortsätter Aalto.

Nyttan med frivilliga fordonsförsäkringar inte känd

Försäkringsskyddet som man får genom en frivillig fordonsförsäkring, en s.k. kaskoförsäkring, är inte heller känt i större utsträckning. Nästan hälften av alla som svarade kunde inte säga hurdant skydd som är viktigt för dem.

Som viktiga skydd i den frivilliga fordonsförsäkringen ansåg man glasförsäkringen (44 %) och det utvidgade skyddet vid inlösen (27 %). Dessa uppskattades desto mer, ju äldre den som svarade var. För 23 % var skydd mot naturfenomen viktigt, 19 % ansåg att möjligheten att få en ersättande hyrbil var viktig och parkeringsskyddet var viktigt för 16 %.

Det finns olika typer av försäkringar på marknaden. En dyrare försäkring är i regel mera omfattande. När du väljer kaskoförsäkring lönar det sig att tänka noga på vilka av skydden som är viktiga i just ditt fall. Hyrbilen som du kan få använda när dig egen bil är på reparation kan vara viktig om du behöver bilen varje dag, men om du har fungerande kollektivtrafik från ditt bostadsområde kan försäkringen vara onödig.

Nästa en femtedel "skulle aldrig" avstå från att äga sin bil

Delningsekonomi börjar tillämpas också inom bilismen. Enligt undersökningen som gjordes av IRO Research är kvinnor, unga och personer som bor i huvudstadsregionen mera benägna än andra att låna eller dela på en bil i stället för att äga en egen. Endast 12 % av alla som svarade skulle dela bil "gärna" och var fjärde var beredd att dela bil om "situationen det kräver".

I huvudstadsregionen där kollektivtrafikförbindelserna är goda uppskattade 15 % av alla som svarade idén att låna en bil i stället för att äga den. Bland dem som bor i små kommuner var motsvarande siffra 8 %.

Av dem som är över 45 år skulle var femte "under inga omständigheter" avstå från egen bil.

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information:

Christel Aalto, försäkringsspecialist, tfn 010 247 8301

 

Insamlingen av data för IRO Research Oy:s undersökning Tuhat suomalaista gjordes 13–17.3.2017 på webben i IRO Resereach Oy:s riksomfattande konsumentpanel, vars sampel är 1 000. Den statistiska felmarginalen är maximalt ca +3,2 procentenheter.