• news.cision.com/
  • Aktia/
  • Finländarna väntar sig att bankerna är snabba i bostadsfrågor – 58 % vill ha bolånebeslut inom ett dygn

Finländarna väntar sig att bankerna är snabba i bostadsfrågor – 58 % vill ha bolånebeslut inom ett dygn

Report this content

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
20.4.2017 kl. 9.00

  

Intuitionen är av betydelse när det gäller vid val av bostad och snabbare service efterfrågas, visar en undersökning som Aktia Bank låtit göra. Därför lanserar Aktia den produktifierade tjänsten Lånelöfte Genast, som går ut på att banken ger ett lånelöfte genast.

Det gäller att vara snabb på bostadsmarknaden. Upp till 37 % av alla som nu överväger att skaffa en ny bostad har gått miste om en bostad på grund av att de varit för långsamma, visar en ny enkät som Aktia Bank låtit göra.

Aktia utredde vilka de viktigaste beslutsfaktorerna är och vad man anser vara särskilt svårt vid köp av bostad. Uppgifterna i enkäten som riktades till konsumenter i åldern 25–55 år samlades in av IRO Research i kustområdet i Finland och i Tammerfors 6–11 april. 300 konsumenter svarade på enkäten.

En inre röst påverkar beslutet att köpa bostad

Hälften av dem som svarat (50 %) anser att det är svårt att köpa bostad. Som den överlägset största orsaken (72 %) nämner de den höga prisnivån på bostäder – av dem som svarade i Helsingfors var till och med 82 % av denna åsikt. Utöver yttre faktorer ansåg man att köparens egen obeslutsamhet (13 %) gjorde bostadsköpet svårt. Svårigheten att köpa bostad kan vara en av orsakerna till att 49 % av dem som svarade hade gett köpanbud endast på en bostad.

"Tröskeln att ge bud på bostaden verkar vara rätt hög. Därför vill vi utveckla våra bolånetjänster. Vi kan inte påverka prisnivån på bostäder eller andra yttre marknadsfaktorer, men vi kan öka förståelsen för i vilken prisklass den tilltänkta nya bostaden kan vara. Vi gör beslutsfattandet både snabbare och lättare genom att ge god service vid finansieringen av köpet. Därför har vi produktifierat en ny och enkel tjänst, Lånelöfte Genast, säger Erno Kiukkonen, direktör för affärsområdet låna på Aktia Bank.

Aktia lanserade i början av april den nya tjänsten Lånelöfte Genast, genom vilken kunden genast får ett lösningsförslag, dvs. ett preliminärt lånelöfte när hen har skickat in sina uppgifter på en webblankett som finns på Aktias webbplats. Banken tar kontakt med kunden inom en bankdag från detta. Då kommer man överens om ett möte för egentliga låneförhandlingar där man tar fram ett lånealternativ som passar kunden bäst.

Också intuitionen, dvs. den inre rösten, verkar vara en betydande faktor på marknaden. 22 % av dem som svarade berättade att känslan för bostaden är en viktig beslutsfaktor vid köpet av en bostad. Känslan påverkar kvinnor något oftare (28 %) än män (14 %). "Intuitionen är viktig och gör för sin del beslutsfattandet snabbare och lättare. När man får en känsla av att det här är just rätt bostad för mig ska man kunna reagera snabbt", konstaterar Erno Kiukkonen.

Finländare konkurrensutsätter inte sitt bolån

Finländare verkar inte var särskilt ivriga på att konkurrensutsätta sina lån. Enligt enkäten har 29 % inte konkurrensutsatt sitt bolån. Personer i åldern 45–55 år konkurrensutsätter sina lån ännu mera sällan (32 %). Men ändå skulle 71 % vara redo att byta bank om det skulle vara nödvändigt för att få lån.

Det verkar också finnas efterfrågan på snabb låneservice: 58 % av dem som svarade hoppas få bolånebeslutet inom ett dygn. Motsvarande resultat gav också en annan undersökning med ett urval på 1 000 finländare som Aktia lät IRO Research göra i mars: det viktigaste i låneförhandlingarna – om man inte beaktar lånemarginalen – är sakkunskap (56 %) och hur snabbt kunden får ett kreditbeslut (16 %).

"Via vår tjänst Lånelöfte Genast kan vi nu ge ett preliminärt lånelöfte mycket snabbt. Vi kompletterar detta med sakkunnig, personlig service där vi tar fram de lånevillkor som passar bäst i kundens situation. Och naturligtvis lönar det sig att konkurrensutsätta sitt lån på samma sätt som sitt elavtal", säger Erno Kiukkonen från Aktia.

Vi har under den senaste tiden fått se nyhetsinslag om att bostadsmarknaden har piggnat till, och Aktia har sett liknande tecken både inom fastighetsförmedlingen och i ny finansiering. Enkäten visar att över en femtedel (22 %) av dem som svarade funderar på att skaffa en bostad nu eller sannolikt inom det kommande året.

"Man behöver inte köpa en bostad för resten av livet. Olika typer av hem passar i olika livsskeden, och vi uppmuntrar alla att bo i ett hem som är lämpligt i deras aktuella situation. Vi vill också sänka tröskeln för att byta bostad när behoven ändras", säger Kiukkonen.

Erno Kiukkonen ger också ett råd som gäller finansieringen: "Just nu binds de flesta lånen vid korta referensräntor. Den exceptionellt långa perioden med låga räntor har fått kunderna att tro att den goda situationen fortsätter också i framtiden. När det är fråga om större bolån rekommenderar vi att man skyddar sig mot ränterisken med fast ränta eller räntetak."

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information:

Aktia Bank Abp, Erno Kiukkonen, direktör för affärsområdet låna, tfn 050 302 7659

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på ca 45 kontor samt via webben och per telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

Dokument & länkar