100 % teckning av aktier i konvertibellån 2008/13

Den sista anmälningstiden för konvertering till aktier genom konvertibellån 2008/13 löpte ut 25 juni 2013. Under perioden valde kvarvarande konvertibelägare att nyttja sin rätt att omvandla lånet till aktier av serie B i enlighet med de ursprungliga villkoren. Därmed har hela konvertibellånet 2008/13 omvandlats till aktier, liksom tidigare även konvertibellånet 2007/11. 

Under denna konverteringsperiod har bolaget därmed emitterat ytterligare 60 000 aktier av serie B och aktiekapitalet har ökat med 600 kr. Aktiekapitalet uppgår efter konvertering till 634 658,24 kr. De nya aktierna registrerades i dagarna hos Bolagsverket.

-Det är glädjande att samtliga konvertibelägare, både för detta lån och det lån som gavs ut under 2007, har valt att konvertera sina fordringar till aktier. Det är för mig ett tecken på att vi kunnat skapa värde för våra tidiga investerare, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med lovande utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har lyckats skapa värde för våra tidiga investerare
Svante Bengtsson, VD