Dela

Citat

Vi står nu väl rustade för att genomföra ytterligare förvärv som en del av vår uttalade tillväxtstrategi
Daniel Hummel
Värdeutvecklingen på innehavet är mycket tillfredsställande och avyttringen av fastigheten i Åstorp stärker vår förvärvskapacitet i de lokala och entreprenörsdrivna fastighetsprojekt vi planerar att investera inom i den nära framtiden
Daniel Hummel, VD
Vi har en affär som vi tror starkt på och ser att efterfrågan på våra tjänster ökar bland entreprenörer och fastighetsägare runtom i Sverige.
Daniel Hummel, VD
2015 har handlat om att lägga en stabil grund för den nya verksamhetsinriktningen. Framöver kommer fokus framförallt att ligga på genomförandet av nya investeringar där vi ser att Fastator genom kapital och know-how kan bli nyckeln till att frigöra tillväxtpotential. I dagsläget har vi flera investeringsmöjligheter som kommer att kunna generera hög avkastning i förhållande till risk
Daniel Hummel, VD
- Cleantech Forum organiseras av Cleantech Group, en av de mest erfarna och välrenommerade organisationerna i världen vad gäller att möjliggöra för lovande miljöteknikbolag att nätverka med etablerade aktörer inom branschen.
Svante Bengtsson
Vi är glada att så många konvertibelinnehavare har en långsiktig syn på aktiens potential och därmed valt att konvertera sina lån till en kurs som just nu är väsentligt högre än vad aktien handlas i för tillfället
Svante Bengtsson, VD
-Detta får ses som positiva signaler från Polen
Svante Bengtsson, VD
Försäljningen av våra aktier i REHACT är i linje med Almi Invests uppdrag att investera och arbeta aktivt i bolag i tidiga skeden för att över tid minska vårt engagemang.
Tor Kihlberg, Almi Invest AB
Utan det stöd som Almi Invest visat under resans gång hade REHACT inte befunnit sig där vi är idag, noterade på NASDAQ OMX First North med över 1 200 aktieägare.
Svante Bengtsson, vd REHACT AB
-Det är oerhört glädjande att intresset för vårt bolag är så starkt att även denna emission blev så starkt övertecknad.
Svante Bengtsson, VD
Det är mycket glädjande att intresset för vår emission återigen varit så stort, det är tredje gången vi blir övertecknade. Vi står nu stärkta för att kunna genomföra de planer vi har för att expandera bolaget och uppföra de första referensinstallationerna i Sverige, något vi sett fram emot länge
Svante Bengtsson
-Med patentskydd i både USA och Kanada har vi nu täckt in den nordamerikanska marknaden.
Svante Bengtsson, VD REHACT AB
Vi har länge sökt efter ett centralt beläget, attraktivt område där vi kan göra våra första referensinstallationer i Sverige.
Svante Bengtsson, VD
Snart kommer det vara möjligt för REHACT att visa upp en komplett installation även på hemmaplan vilket kommer underlätta försäljningsarbetet.
Svante Bengtsson, VD
- Vi ser det som en mycket värdefull förstärkning av styrelsen, säger Svante Bengtsson, VD och en av huvudägarna i REHACT AB. Ola Alterå har en unik kombination av erfarenheter från dels näringslivet, dels från myndigheter och organisationer på energi- och miljöområdet.
Svante Bengtsson, VD REHACT AB
-Den amerikanska marknaden för grön byggteknik är i snabb tillväxt.
Svante Bengtsson, VD
–Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med nya byggnadstekniska landvinningar och granskar mycket kritiskt material och konstruktioner innan vi implementerar dem som en del av vår standard
På Ross, arkitekt och ägare Ross arkitektur och design AB
-REHACT och Ross är två företag med samma inriktning mot resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. Vårt samarbete kommer att gynna våra respektive bolag och öka omsättningen
Svante Bengtsson, VD REHACT AB
Vi har lyckats skapa värde för våra tidiga investerare
Svante Bengtsson, VD
REHACT har produkter som passar i USA
Svante Bengtsson
Det finns ett växande, allt större intresse för energieffektivisering i USA
Nicole Norrestad
Det är ett ovanligt och spännande projekt i en framtidsinriktad kommun som prioriterar samverkan med aktörer som är inriktade på energieffektiva och ekologiskt hållbara bostäder
Svante Bengtsson, VD REHACT AB
Riktigt gröna byggnader innebär maximal energieffektivitet, ekologiskt hållbara materialval och ekonomiskt försvarbara kalkyler. Arkitektur ska upplevas och inte bara vara något som ser bra ut på fotografier och det är naturligtvis extra viktigt på Dalarö, som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Haval Murad, Arkitekt och VD DETAIL GROUP
Det visar att vår strategiska satsning ligger rätt i tiden
Svante Bengtsson
Att vi nu beviljas ytterligare ett patent är ett tydligt tecken på det unika i vår produkt.
Svante Bengtsson, VD
Framtiden hus behöver ingen energi
Dagens Nyheter - Vetenskap
Vi gör detta för att säkerställa möjlighet till god handel i aktien. REHACT har på knappt två år gått från 20 till 600 aktieägare och vår ambition är att underlätta handel i vår aktie både för våra nuvarande och blivande aktieägare
Svante Bengtsson, VD, REHACT
I takt med att antalet aktieägare ökat i bolaget har kraven på handelsplatsen ökat och vi kommer därför att byta handelsplats för att underlätta handel i bolagets aktie
Svante Bengtsson, VD, REHACT
Sedan en tid tilllbaka har en rad företag efterfrågat en särskild markering på AktieTorget för bolag inom miljöteknik. Vi har därför beslutat att lansera en särskild cleantech-lista för miljöteknikföretag. Det finns olika metoder för att styrka sin tillhörighet till cleantech kategorin. REHACT uppfyller genom sitt prisbelönta klimatsystem kraven för notering på cleantech-listan
Peter Gönczi, VD, AktieTorget
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp