REHACT listas på AktieTorgets nya cleantech-lista

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av externt tillförd energi i byggnader med upp till 85 procent. Företaget är i en tillväxtfas och har valt att byta handelsplats till AktieTorget i syfte att underlätta handel i bolagets aktie. 

- I takt med att antalet aktieägare ökat i bolaget har kraven på handelsplatsen ökat och vi kommer därför att byta handelsplats för att underlätta handel i bolagets aktie, säger Svante Bengtsson, VD, REHACT.

REHACT är bland de första företagen som uppfyller kraven för notering på AktieTorgets nya cleantech-lista för miljötekniska företag.

  - Sedan en tid tilllbaka har en rad företag efterfrågat en särskild markering på AktieTorget för bolag inom miljöteknik. Vi har därför beslutat att lansera en särskild cleantech-lista för miljöteknikföretag. Det finns olika metoder för att styrka sin tillhörighet till cleantech kategorin. REHACT uppfyller genom sitt prisbelönta klimatsystem kraven för notering på cleantech- listan, säger Peter Gönczi, VD, AktieTorget.  

REHACTs aktie har det senaste året handlats på Alternativa aktiemarknaden, där sista handelsperioden var den 11-16 april 2012. I samband med avnoteringen på handelsplatsen vill ledningen på REHACT tacka Alternativa aktiemarknaden för den mycket goda service som bolagsledningen har fått ifrån dem.

Första handelsdag på AktieTorget är måndagen den 23 april 2012.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Peter Gönczi, VD, AktieTorget
Tel: +46 708 722 014
Email: Peter.Goenczi@aktietorget.se

www.aktietorget.se


REHACT AB (publ.)
Norrtullsgatan 6
SE-113 29 Stockholm
info@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I takt med att antalet aktieägare ökat i bolaget har kraven på handelsplatsen ökat och vi kommer därför att byta handelsplats för att underlätta handel i bolagets aktie
Svante Bengtsson, VD, REHACT
Sedan en tid tilllbaka har en rad företag efterfrågat en särskild markering på AktieTorget för bolag inom miljöteknik. Vi har därför beslutat att lansera en särskild cleantech-lista för miljöteknikföretag. Det finns olika metoder för att styrka sin tillhörighet till cleantech kategorin. REHACT uppfyller genom sitt prisbelönta klimatsystem kraven för notering på cleantech-listan
Peter Gönczi, VD, AktieTorget