REHACT: Stockholm Innovation and Growth nyttjar option

Stockholm Innovation and Growth (STING) har anmält till bolaget att man har för avsikt att teckna 361 407 aktier genom den teckningsoption STING har i REHACT. 

Stockholm Innovation and Growth (STING) har anmält till styrelsen för REHACT att man avser teckna 361 407 aktier i REHACT genom den teckningsoption som ställdes ut till STING 2008. Med hänsyn till den pågående spridningsemissionen av units har parterna kommit överrens om att nyttjandet av optionen ska regleras efter spridningsemissionens slut.

REHACT genomför för närvarande en begränsad spridningsemission av units i syfte att tillföra bolaget expansionskapital samt att öka antalet långsiktiga aktieägare. En unit består av rabatterade aktier och konvertibla skuldebrev med en årsränta på 9,75%. Konvertiblerna kan vid fyra tillfällen under lånets löptid omvandlas till aktier till en fast teckningskurs på 1,00 kr.

Teckningar för emissionen har skett väsentligt snabbare än vid den övertecknade emission som bolaget genomförde under 2011.

Spridningsemissionen är öppen fram till den 16 november. Teckningssedel, fullständiga villkor och memorandum finns på www.aktietorget.se, www.aktieinvest.se samt www.rehact.se

För ytterligare information kontakta:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: 46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Citat

Framtiden hus behöver ingen energi
Dagens Nyheter - Vetenskap