REHACT AB (publ.) utser Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie

Vi gör detta för att säkerställa möjlighet till god handel i aktien. REHACT har på knappt två år gått från 20 till 600 aktieägare och vår ambition är att underlätta handel i vår aktie både för våra nuvarande och blivande aktieägare, säger Svante Bengtsson, VD, REHACT

Sedermeras uppdrag påbörjas den 23 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i den löpande handeln med aktien.

Första handelsdag med REHACTs aktie på AktieTorget är måndagen den 23 april.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com

www.rehact.se

Jacob Zetterström, Likviditetsgarant, Sedermera Fondkommission
Tel: +46 431 47 17 62
Email: jacob.zetterstrom@sedermera.se

www.sedermera.se


REHACT AB (publ.)
Norrtullsgatan 6

SE-113 29 Stockholm
info@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges 12 lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över de mest intressanta svenska miljöteknikbolagen. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award.  

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi gör detta för att säkerställa möjlighet till god handel i aktien. REHACT har på knappt två år gått från 20 till 600 aktieägare och vår ambition är att underlätta handel i vår aktie både för våra nuvarande och blivande aktieägare
Svante Bengtsson, VD, REHACT