Analysguiden: Största rabatten på Fastator

Report this content

Fastator handlas till en rabatt på cirka 11 procent efter andra kvartalet. Analysguiden ser ett motiverat värde om 25-30 kronor per aktie.

Udda fågel med stor kassa
Fastator är börsens enda investmentbolag inom fastighetssektorn. Bolaget är genom hel- och delägda bolag verksamt inom sektorer som bostäder, industri och logistik, handel och förvaltning. Expansionen har varit snabb och bolagets substansvärde har sedan starten 2011 ökat från 35 miljoner kronor till 1,7 miljarder. Förra höstens börsnotering och den efterföljande försäljningen av aktierna i Offentliga Hus till Samhällsbyggnadsbolaget får sägas vara ett kvitto på den snabba substanstillväxten. Det skapade också en kassa i miljardklassen – 942 miljoner kronor i omsättningstillgångar enligt rapporten för första halvåret – som nu satsas på nya projekt.

Rabatt på cirka 11 procent efter andra kvartalet
Under första halvåret uppgick omsättningen till 150,9 miljoner kronor (133,0 samma period i fjol). Rörelseresultatet blev 59,6 miljoner kronor (114,0) och substansvärdet summerade till 1 679 miljoner kronor (1 677 vid årsskiftet), vilket innebar ett substansvärde om 21,8 kronor per aktie. Efter rapporten handlas aktien runt 19,5 kronor, vilket motsvarar en substansrabatt på cirka 11 procent. Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor, 0,05 kronor per aktie (1,50).

Många nya affärer
Fastator fortsätter att växa. Under första halvåret har dotter- och intressebolag förvärvat fastigheter till ett värde av drygt 2,4 miljarder kronor. Efter rapportperioden har gruppen förvärvat fastigheter för ytterligare 1,2 miljarder. Samtidigt pågår ett flertal projekt.

Att se det andra inte ser
Fastator vill genom sin roll som investmentbolag se det andra inte kan se, hitta nischerna med hållbara och goda tillväxtmöjligheter och hjälpa partners växa snabbare än annars. ”Tillväxtpotentialen är det avgörande för oss – inte geografiskt område eller ett visst fastighetssegment. ” När bolagen uppnått en mognadsfas omvärderas rollen men det finns ingen särskild exitstrategi. Kort sagt; det handlar ytterst om förtroende för ledningen och det gäller att ha en gedigen historik. Från första februari i år är Knut Pousette VD för Fastator. Han ersätter Joachim Kuylenstierna som skall fokusera på affärsutveckling. Pousette har en gedigen fastighetsbakgrund som bland annat VD för Kvalitena, och i styrelsen för Stendörren och D. Carnegie. En av hans främsta prioriteter är att genomföra ett listbyte för aktien från First North till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Köpvärd till 25 - 30 kronor
Trots en svag start är det alltså, med lite tur, inte omöjligt för Fastator att ändå uppnå ett resultat på fyra kronor per aktie i år. Under året inköpta fastigheter kommer generera större hyresintäkter andra halvåret och förutsättningarna för Studentbostäders kursutveckling är positiva. Viktigast är ändå att tillväxten i innehaven är god. En försiktig värdering är att anta omsättningen ökar med 25 procent, vilket ger ett substansvärde på 27 kronor per aktie i slutet av det här året. Det skulle innebära en kurs på 24 kronor med nuvarande värdering och 31 kronor med 15 procents premie, vilket är motiverat med tanke på prissättningen av jämförbara aktier. Fastator är köpvärd till en kurs på 25–30 kronor per aktie idag.

Läs hela analysen