Utfall av konverteringsperiod 1

Under perioden 15 januari – 28 februari 2014 gavs första möjligheten för innehavarna av konvertibellån 2012/2016 att teckna aktier av serie B genom att konvertera skuldebrev. Konverteringsperioden är avslutad och emissionen är nu registrerad hos bolagsverket. Sammanlagt tecknades aktier för 415 004 SEK till kursen 17,00 SEK per aktie. 

-Styrelsen bestämde i januari konverteringskursen till 17 kronor per aktie, en konverteringskurs som vi ansåg återspegla en rimlig värdering på aktien. Vi är glada att så många konvertibelinnehavare har en långsiktig syn på aktiens potential och därmed valt att konvertera sina lån till en kurs som just nu är väsentligt högre än vad aktien handlas i för tillfället, kommenterar Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

Sammanlagt tecknades aktier för 415 004 SEK till kursen 17,00 SEK per aktie. Antalet aktier av serie B ökar med 24 412 st och aktiekapitalet med 4 882,40 SEK. Konverteringen innebär att bolagets långsiktiga lån minskar med 415 004 kronor samt att bolagets räntekostnader minskar med den ränta om 9,75 procent som tidigare belastade den nu konverterade delen av konvertibellånet.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada att så många konvertibelinnehavare har en långsiktig syn på aktiens potential och därmed valt att konvertera sina lån till en kurs som just nu är väsentligt högre än vad aktien handlas i för tillfället
Svante Bengtsson, VD