REHACT tecknar avtal med Haninge kommun

Genom ett avtal med Haninge kommun får nu miljöteknikföretaget REHACT möjlighet att förvärva sex tomter avsedda för privatboenden i det attraktiva skärgårdssamhället Dalarö. Avtalet är mycket viktigt för oss, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. Det är en efterlängtad möjlighet att även på vår hemmamarknad visa hur vårt flexibla klimatsystem, Rehact Energy System, används i modernt, klimatsmart byggande.

På Dalarö finns i dag en bebyggelse från olika tidsperioder som ger en miljö med en alldeles särskild egenart, speciell för Dalarö. Det var efter en markanvisningstävling tidigare i år som Haninge kommun valde att förhandla med REHACT om överlåtelsen av de sex aktuella tomterna.

- Det här har vi sett fram emot, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT. Vi har länge sökt efter ett centralt beläget, attraktivt område där vi kan göra våra första referensinstallationer i Sverige. Det finns tuffa krav på att anpassa byggnadernas utformning efter den terräng och de lokala särdrag som kännetecknar Dalarö. Det är roligt då det ger oss möjlighet att kunna visa på den arkitektoniska frihet systemet medger. Överlåtelsen kommer att ske genom kontant betalning vid en senare tidpunkt som ännu inte är fastställd.

- Sverige är internationellt känt för avancerad miljöteknik och Stockholmsområdet mottar årligen ett stort antal internationella delegationer som vill studera bland annat hållbart byggande. Snart kommer det vara möjligt för REHACT att visa upp en komplett installation även på hemmaplan vilket kommer underlätta försäljningsarbetet. För oss är det också viktigt att kunna visa upp Rehact Energy System i en miljö med höga krav på miljömedvetenhet. Och Haninge är en kommun som i många avseenden ligger steget före när det gäller kommunala klimatsatsningar.

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med lovande utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Citat

Vi har länge sökt efter ett centralt beläget, attraktivt område där vi kan göra våra första referensinstallationer i Sverige.
Svante Bengtsson, VD
Snart kommer det vara möjligt för REHACT att visa upp en komplett installation även på hemmaplan vilket kommer underlätta försäljningsarbetet.
Svante Bengtsson, VD