Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2018

Report this content

Kvartalet juli - september

Periodens resultat                                                48,6 MSEK (8,2)
Resultat per aktie efter utspädning                      3,45 kr (0,18)
Avkastning på eget kapital                                   6,1 % (0,5)
Substansvärde                                                     823,0 MSEK (559,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning           58,7 (39,9) 

Perioden januari - september

Periodens resultat                                                241,9 MSEK (49,0)
Resultat per aktie efter utspädning                      17,5 kr (2,17)
Avkastning på eget kapital                                   37,9 % (7,2)
Substansvärde                                                     823,0 MSEK (559,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning           58,7 (39,9) 

KOMMENTAR FRÅN VD

Aktieägarna är bara att gratulera!

Hoppsan! Att Fastators börskurs rusade vid förra kvartalsrapporten kanske kom som en överraskning för många. Men knappast för oss. År efter år har vi fokuserat på tillväxt och att bygga värde. Och glädjande nog har många fler nu fått upp ögonen för oss och vårt långsiktiga arbete. Så med tanke på alla nytillkomna, varför inte passa på och kort förklara vad vi är och gör?  

Fastator är det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden. Vår affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi med ett aktivt ägarskap, kapital och kompetens bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Som investerare eller sparare ger Fastator dig en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Du får möjligheten att exponeras mot flera tillväxtsegment på fastighetsmarknaden, och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet. Summa summarum, en god idé vars långsiktiga arbete bär allt mer frukt åt aktieägarna. 

Som exempel på ovan och Fastators fortsatta tillväxt, låt mig nämna Offentliga Hus och Industrisamhället. Offentliga Hus är vårt största innehavsbolag inom det stabila segmentet samhällsfastigheter. Här har fastighetsvärdet ökat under hösten från 3,4 till 4 miljarder kronor. Bolaget växer därmed enligt plan mot 7 miljarder kronor i fastighetsvärde och en börsnotering nästa år. Industrisamhället Fastigheter var tidigare delägt, nu är vi ensamägare. Här handlar det om fastigheter i stadsnära industriområden som nog bättre borde kallas Sveriges hjärtland. För här produceras en stor del av landets välfärd av många olika slags verksamheter i olika branscher med tillväxt och stabilitet. Du ser det i alla städer, stora som små, förmodligen nästan från ditt fönster. En god möjlighet och riskspridning som vi ser stor potential i. 

Fastators aktieägare har visat sig göra rätt placering. Med många fler ögon som följer oss och en stark kassa jobbar vi nu vidare. Jag ser redan fram emot att få presentera nästa kvartal!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 16 november 2018


Fastators rapport för tredje kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

 

 För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD och CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018  kl. 07.00.