Fastator erbjuder alternativt röstningsförfarande inför årsstämman med anledning av COVID-19

Report this content

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter kring begränsat antal personer på fysiska sammankomster och för undvikande av smittspridning erbjuds Fastators aktieägare nu möjligheten att delta via utsett ombud istället för att personligen närvara vid bolagets årsstämma den 6 maj. Med stöd av den nya lag som gäller från den 15 april 2020 kan de aktieägare som så önskar skicka fullmaktsformulär och röstinstruktion till advokat Jonas Gombrii, Advokatfirman Glimstedt som då representerar dem på årsstämman. 

För fullmaktsformulär och mer information kring detta alternativa förfarande besök bolagets hemsida,https://fastator.se/om-fastator/arsstamma-2020/.

Observera att aktieägare som önskar nyttja detta alternativ även måste rösträttsregistrera sina aktier och anmäla sin närvaro till årsstämman till bolaget i enlighet med tidigare utsänd kallelse.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

 

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Dokument & länkar