Fastator medverkar när Nasdaq ringer i klockan för lanseringen av likviditetsprogram för företagsobligationer

Report this content

Idag lanserar Nasdaq ett likviditetsprogram för företagsobligationer. Syftet är att främja transparens och handel i nordiska företagsobligationer. 

Inbjudna till lansering och klockringning är Mangold Fondkommission som första medlem av programmet, samt Fastator som representant för emittentperspektivet. Fastator med intressebolag är en återkommande emittent av företagsobligationer. 

- Att ha en mer öppen marknad för företagsobligationer liknande aktiemarknaden är en naturlig utveckling. Större delen av aktiehandeln är idag elektronisk och lättillgänglig. Så även om det tar tid kommer vi nog att se en allt större andel av handeln med företagsobligationer på den elektroniska marknaden, eftersom det skulle gynna såväl emittenter som investerare, kommenterar Fastators VD Joachim Kuylenstierna.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dokument & länkar