Fastators innehavsbolag Point tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum

Report this content

Fastators helägda innehavsbolag Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area. 

- Point fortsätter sin resa med att förvandla svenska stadskärnor till stadsstjärnor genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice precis som Point visat tidigare med Trelleborg och Motala. Nu ser vi fram emot att utveckla våra fastigheter och Karlskoga centrum tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se