Framgångsrik uthyrning i Södertälje om drygt 9 500 kvm.

Report this content

Med fyra nya hyresavtal varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje är fastigheten nu uthyrd till drygt 70%. De nya hyresavtalen avser 9 571 kvm och löper i snitt på 7,9 år med ett totalt tillkommande hyresvärde under kontraktstiden om 218 MSEK. 

Pyramiden 19 ligger i Norra Stadskärnan som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling. Fastigheten omfattar kontors- och forskningslokaler om ca 49 000 kvm och totalt 74 000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse. 

Fastator förvärvade fastigheten i december 2018 från FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och PEAB. Vid förvärvet var 43% uthyrt till främst Scania och en rad olika medicinteknikbolag. Genom ett gott samarbete mellan de tidigare ägarna och Fastator är nu drygt 70% av fastigheten uthyrd. Med hyresgäster som Anocca AB, Rise Research Institute of Sweden AB och Acturum Life AB stärks fastighetens profil inom forskning och utveckling ytterligare.  

- Norra Stadskärnan i Södertälje är en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Det visar inte minst det stora intresset från många intressenter, och för att ytterligare öka attraktionskraften för Pyramiden 19 har vi även påbörjat ombyggnation för att hyra ut resterande vakans. Jag har goda förhoppningar om att fastigheten är fullt uthyrd kring årskiftet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.   

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Dokument & länkar