Offentliga Hus förvärvar två fastigheter i Västra Götaland

Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt två samhällsfastigheter i Västra Götaland från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 6 300 kvm, varav den ena fastigheten utgör cirka 5 700 kvm av den totala ytan och till största delen förhyrs av kommunen. Förvärven sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 70 MSEK.

- Västra Götaland är en region som vi har valt att satsa i och läget på dessa fastigheter passar oss.
Vi äger sedan tidigare fastigheter i regionen vilket medför att vi har förvaltning på plats, säger Fredrik Klerfelt, VD i Offentliga Hus i Norden

Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50 procent och det koncernmässiga värdet i Fastator var 145 MSEK (117) per den 30 september 2015.

För ytterligare information kontakta:
Erika Kveldstad, CFO Aktiebolaget Fastator (publ), Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com
Fredrik Klerfelt, VD Offentliga Hus i Norden AB, Tel: +46 (0) 728 80 89, e-post: fredrik@offentligahus.se
     

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015 kl. .09.30.

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar