Offentliga Hus släpper extra delårsrapport för jan-aug 2020

Report this content

Med anledning av den förestående börsintroduktionen av Offentliga Hus har bolaget idag släppt en extra delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2020. Per den 31 augusti 2020 uppgick Offentlig Hus fastighetsvärde till 8,6 Mdkr och substansvärde till 2,4 Mdkr, motsvarande en ökning om 16% respektive 5% från den 30 juni 2020. Vidare uppgick driftnettot enligt den aktuella intjäningsförmågan per 31 augusti 2020 till 422,4 Mkr, motsvarande en ökning om 24% från den 30 juni 2020.

Den extra delårsrapporten finns i dess helhet på Offentliga Hus hemsida, www.offentligahus.se

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.