Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

Report this content

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget.

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts.

- Den här dagen markerar nästa fas i Offentliga Hus tillväxtresa. Nu börjar vi bygga bolaget i offentligheten med sikte på en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Jag ser fram emot en fortsatt expansion med fokus på fler förvärv och aktiv förvaltning av våra fastigheter i vår roll som professionell partner till våra offentliga hyresgäster runt om i Sverige, säger Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

Offentliga Hus har hittills haft ett starkt 2020 med 2,6 miljarder kronor i transaktionsvolym varav merparten avser förvärv av högkvalitativa samhällsfastigheter med starka kassaflöden. Samtidigt har fastighetsbeståndet renodlats varigenom portföljen ytterligare koncentrerats till Sveriges tillväxtregioner.

Börsnoteringen innebär ett likviditetstillskott till bolaget om drygt 1,1 miljarder kronor vilket möjliggör en fortsatt målmedveten tillväxt inom bolagets tre huvudsegment Kontor för Offentlig Förvaltning, Vård & Omsorg och Utbildning.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.