Ordföranden köper fler aktier i REHACT

Ordföranden Nicole Norrestad mångdubblar sitt innehav i cleantechbolaget REHACT, som är noterat på NASDAQ OMX First North, genom att förvärva ytterligare 30 000 aktier. Samtidigt har samtliga externa styrelsemedlemmar för första gången köpt aktier i bolaget.

Styrelsemedlemmarna som nu köpt in sig i bolaget är Ola Alterå, Erik Branting och Johan Gorecki. Tillsammans med Nicole Norrestad har de sammanlagt köpt 100 000 aktier till ett marknadsvärde av drygt 1,1 miljoner kr.

‑ REHACT har en mycket innovativ lösning för att sänka energiförbrukningen i fastigheter. I USA och EU svarar fastigheter för ca 40 procent av den totala energiförbrukningen. Det finns därför ett stort behov av REHACTs energieffektiva klimatsystem, säger Nicole Norrestad.

-Det är mycket glädjande att styrelsen vill investera i bolaget, som nu befinner sig i en expansiv uppbyggnadsperiod, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. Vårt innovativa klimatsystem som erbjuder en minskning av behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med upp till 85 procent möts av ett allt större intresse, både i Sverige och utomlands, och målet är att bli ett ledande exportföretag inom energilösningar för byggnader.

Aktierna har köpts privat eller genom bolag och överlåts från de största ägarna Jerzy Hawranek, Svante Bengtsson eller från dem närstående bolag.

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se

Prenumerera