Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 375 Mkr i en kraftigt övertecknad emission

Report this content

Fastators helägda dotterbolag Point Properties har emitterat säkerställda obligationer om 375 Mkr med en löptid om 2 år och en fast ränta om 4,5%.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv.

- Point Properties är i en fas av stark tillväxt och det är naturligtvis mycket glädjande att se marknadens stora intresse för bolaget. Point Properties etablerades under 2019 för att utveckla attraktiva och levande stadskärnor. Med bolagets stärkta kassa ser vi fram emot den fortsatta tillväxten och siktar på ytterligare förvärv under hösten, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator. 

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och bookrunner i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson och Glimstedt har agerat juridiska rådgivare i transaktionen.


För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51  

Martin Friis, Tf VD Point Properties 
martin.friis@fastator.se
+46 (0) 70 289 20 19  

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Dokument & länkar