Tidigarelagd publicering av delårsrapport januari-september 2019 för Aktiebolaget Fastator (publ)

Report this content

Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-september 2019. Nytt datum för rapporten är 30 oktober 2019. 

Tidigare meddelat datum för delårsrapporten var 14 november 2019. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Dokument & länkar