Alcadon Group gör nyemission av aktier och tillförs 28.850.000 kronor

Report this content

Alcadon Group har idag genomfört en riktad nyemission om 500.000 aktier till Consensus Asset Management. Emissionen har gjorts till kursen 57,70 kr per aktie. Antal aktier i Alcadon Group AB efter genomförd emission ökar från 17.841.026 till 18.341.026.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt efter beslut av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021. Skälet till avvikelsen är att Alcadon, genom Consensus Asset Management, får in en ny strategisk ägare.

Emissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta förvärv.

”Vi har nyligen genomfört förvärvet av danska 6X International och tittar för närvarande på ytterligare förvärv i Norden och övriga Europa. När vi samtidigt har uppvaktats av Consensus med stor erfarenhet från vår bransch så såg vi ett bra tillfälle att stärka bolaget finansiellt inför vår fortsatta expansion.”

Sonny Mirborn, VD Alcadon Group

Vi har följt bolaget och branschen under en längre tid. Alcadon erbjuder en attraktiv exponering mot en snabbväxande industri till en i vårt tycke mycket attraktiv värdering. Den senaste tiden med stora avtal i Tyskland och ett framgångsrikt förvärv stärker vår tro på bolaget och dess ledning. Vi ser fram emot en långsiktig tillväxtresa där vi ser en hög sannolikhet för fler förvärv framöver. Tagare i transaktionen är Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select där Consensus Småbolag efter transaktionen äger drygt 5% av bolaget.

Anders Wright, Portfolio Manager Consensus Småbolag på Consensus Asset Management

Stockholm den 1 september 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 17:48 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har nyligen genomfört förvärvet av danska 6X International och tittar för närvarande på ytterligare förvärv i Norden och övriga Europa. När vi samtidigt har uppvaktats av Consensus med stor erfarenhet från vår bransch så såg vi ett bra tillfälle att stärka bolaget finansiellt inför vår fortsatta expansion.
Sonny Mirborn, VD Alcadon Group
Vi har följt bolaget och branschen under en längre tid. Alcadon erbjuder en attraktiv exponering mot en snabbväxande industri till en i vårt tycke mycket attraktiv värdering. Den senaste tiden med stora avtal i Tyskland och ett framgångsrikt förvärv stärker vår tro på bolaget och dess ledning. Vi ser fram emot en långsiktig tillväxtresa där vi ser en hög sannolikhet för fler förvärv framöver. Tagare i transaktionen är Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select där Consensus Småbolag efter transaktionen äger drygt 5% av bolaget.
Anders Wright, Portfolio Manager Consensus Småbolag på Consensus Asset Management