Citat

Vår europeiska expansion började med förvärvet av 6X International i Danmark och har visat sig vara framgångsrik. Att ta sig in på Beneluxmarknaden har varit en strategisk prioritering för Alcadon Group och en marknad av stort intresse inom vår bransch. Vi tackar Fiberklaar för deras förtroende för oss.
Sonny Mirborn, VD Alcadon Group
Genom förvärvet av Networks Centre etablerar sig Alcadon Group på en av de största och snabbast växande marknaderna för nätverksinfrastruktur i världen, Storbritannien. Dessutom har Networks Centre på kort tid framgångsrikt startat verksamhet i Nederländerna, där man för närvarande har en stark bas inom datacentersegmentet som kompletterar Alcadons nuvarande verksamhet i Benelux-regionen på ett mycket bra sätt. Idag har Networks Center en mycket stark ställning i Storbritannien, inte bara inom segmenten kommersiella nät och datacenter, utan är också en av få som framgångsrikt har etablerat sig som en välkänd aktör i den brittiska bredbandsutbyggnaden med ett komplett fibernätserbjudande. Företaget har ett utmärkt rykte bland både kunder och leverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Med överlappande och kompletterande produktportföljer, liknande strategi och värderingar, ett gediget systemlösningstänkande och goda leverantörsrelationer tyder allt på att Networks Centre och Alcadon Group kommer att kunna ge ett betydande bidrag till varandras utveckling.
Sonny Mirborn, Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB
Vi är glada att idag kunna meddela att vi har förvärvat 80 procent av aktierna i 6x International i Belgien (efter att ha varit separerade i mer än 12 år), en välkänd partner till oss. Förvärvet är en naturlig del av vår tillväxtstrategi in på den europeiska marknaden. Vi ser fram emot samarbetet med nya kollegor och att utforska de tillväxtmöjligheter detta kommer att ge oss i Benelux.
Susanne Stengade, Senior Vice President Central Europe Alcadon Group Chief Executive Officer Alcadon Denmark/Germany
Vi gläder oss över att komma in på den belgiska marknaden som majoritetsägare i 6X international, ett företag med en solid marknadsposition sedan många år tillbaka inom passiv nätverksinfrastruktur och en affärsmodell som liknar Alcadons. Den belgiska marknaden är mycket intressant avseende den kommande bredbandsutrullningen och en marknadsstruktur med få spelare som Alcadon och 6X. Vi ser fram emot att samarbeta med NetTech Group för att tillsammans utforska marknadsmöjligheter. Detta förvärv ska ses som en del av vår strategi att etablera ett europeiskt avtryck där närvaro i Beneluxregionen ses som ett viktigt steg.
Sonny Mirborn, Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB Chief Executive Officer, Alcadon AB
Samarbetet med ett välrenommerat företag som Alcadon kommer att ge 6X International tillgång till den senaste telekomteknologin och kommer att ytterligare stärka kunderbjudandet. Vi ser fram emot att dela med oss av vår tekniska kunskap som vi har byggt upp med NetTech och 6X International i Belgien. Med mer än 30 års erfarenhet är NetTech en referens i den belgiska telekomvärlden. Erfarenheten från NetTech kommer också att hjälpa Alcadon att designa och konstruera nya produkter. Den här affären är i linje med vår företagsanda i att alltid försöka lyfta oss till en högre nivå. Vi känner att Alcadon är den idealiska partnern för att hjälpa oss att uppnå detta mål
Ann-Sophie Helon och Charles Helon, Managing Directors Helkon
Alcadon har haft ett långvarigt och nära samarbete med CommScope på flera marknader. I Sverige var fokus fram till idag främst Enterprise-segmentet. Vi är mycket glada över att nu kunna arbeta i nära samarbete med CommScope även inom Telekom på den svenska marknaden. Samarbetet stärker vårt kunderbjudande markant och kompletterar koncernens befintliga kunderbjudande.
Sonny Mirborn, VD för Alcadon AB och Alcadon Group
En radikal expansion av bandbredden kommer att öppna upp kapacitet för nya tjänster och göra det möjligt för spännande idéer att utforskas på nya sätt. När vi går mot målet med blixtsnabba signaler kommer vi att fortsätta att samarbeta med Alcadon för att säkerställa att företag har tillgång till innovationer för att möjliggöra en hyperuppkopplad ekonomi över hela Sverige.
Louise Vraa Lind, försäljningschef CommScope
Det är med stor glädje vi ser att vårt samarbete med Bravida lyckas väl. Prestigeprojektet inom försvarsindustrin är ett gott exempel på när detta samarbete resulterar i ett konkurrenskraftigt erbjudande där kraven är stora avseende kvalité och servicenivå.
Rolf Gaalaas, Filialsjef Oslo
Vi har nyligen genomfört förvärvet av danska 6X International och tittar för närvarande på ytterligare förvärv i Norden och övriga Europa. När vi samtidigt har uppvaktats av Consensus med stor erfarenhet från vår bransch så såg vi ett bra tillfälle att stärka bolaget finansiellt inför vår fortsatta expansion.
Sonny Mirborn, VD Alcadon Group
Vi har följt bolaget och branschen under en längre tid. Alcadon erbjuder en attraktiv exponering mot en snabbväxande industri till en i vårt tycke mycket attraktiv värdering. Den senaste tiden med stora avtal i Tyskland och ett framgångsrikt förvärv stärker vår tro på bolaget och dess ledning. Vi ser fram emot en långsiktig tillväxtresa där vi ser en hög sannolikhet för fler förvärv framöver. Tagare i transaktionen är Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select där Consensus Småbolag efter transaktionen äger drygt 5% av bolaget.
Anders Wright, Portfolio Manager Consensus Småbolag på Consensus Asset Management
Det är med stor glädje vi kan dra slutsatsen att Alcadons erbjudande på den tyska marknaden anses vara konkurrenskraftigt av en av de ledande aktörerna i Tyskland. Alcadon har genom 6X International och Alcadon GmbH på kort tid lyckats bygga upp en betydande närvaro och ett mycket gott rykte i Tyskland inom FTTx. Alcadon Group gör nu ansträngningar för att öka sin närvaro betydligt i Tyskland de närmaste åren.
Sonny Mirborn, VD för Alcadon Group
6X International har, som del av Alcadon Group sedan januari 2021, kunnat bygga upp en betydande närvaro på den tyska marknaden. Samarbetet med Emtelle är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro i Tyskland betydligt de kommande åren. Vi ser fram emot fortsatta framgångar på den tyska marknaden.
Susanne Stengade, Managing Director Alcadon GmbH
Vi ser mycket fram emot samarbetet med Emtelle där vi tillsammans deltar fullt ut i Tysklands bredbandsutrullning. På kort tid har Alcadon etablerat sig väl på den tyska marknaden inom FTTx under ledning av Susanne Stengade, vår VD i Alcadon GmbH. Idag kan vi konstatera att vår marknadsbearbetning ger resultat och Alcadon Group genomför nu insatser för att skala upp närvaron betydligt i Tyskland under de kommande åren.
Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group
Att ha Alcadon GmbH som en stark partner för leverans av fiberoptiska system kommer att förbättra och utvidga vår befintliga verksamhet i Tyskland. Alcadons utveckling i Sverige, Danmark och nu Tyskland är imponerande. Vi ser fram emot att stödja den tyska FTTH-utrullningen tillsammans med vår förstklassiga partner.
Nils Stump, Director Sales, Emtelle GmbH
Det är glädjande att vi nu säkerställt finansieringen för vår fortsatta tillväxtresa och vi ser fram emot ett bra samarbete med SEB framöver. Vi har haft en bred upphandling och fått väldigt bra respons från samtliga banker där intresset att få vara med på vår kommande tillväxtresa varit stort.
Niklas Svensson, CFO Alcadon Group
Det är mycket positivt att refinansieringen ger Alcadon det handlingsutrymme vi önskar för att stödja vår tillväxtagenda samtidigt som finansieringskostnaderna reduceras. Vi ser fram emot samarbetet med SEB kommande åren
Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group
Det är tillfredsställande att se att vårt fortsatta fokus och vår dedikerade satsning fortsätter ge frukt. Vi har ett av marknadens bredaste utbud, en unik spetskompetens och över 30 års erfarenhet och vi är särskilt stolta över att få vara en bidragande faktor i utbyggnaden av våra stadsnät. De är oerhört viktiga för den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle och för att uppnå PTS mål om ett helt ”uppkopplat” Sverige 2025.
Magnus Larsson, försäljningschef Alcadon
”Att en av de största aktörerna på marknaden väljer att skriva avtal med Alcadon som partner är ett bevis på att Alcadon har en mycket stark och bred portfölj samt spetskompetens inom strukturerade kabelsystem, bostadsnät och fibernät. Detta är självklart en fjäder i hatten för oss och i linje med vår strategi att vara en stark nordeuropeisk aktör”,
Magnus Larsson försäljningschef Alcadon
Jag är mycket glad över att välkomna 6X till Alcadon. Alcadon och 6X har haft kontakt och samarbete under en lång tid, känner varandra väl och står nu redo att tillsammans expandera i och utanför Norden. Förvärvet av 6X ger Alcadon en stark position i Danmark och ett bra fotfäste i Tyskland där vår möjlighet att bistå nordiska kunder och kunder med närvaro i Tyskland förbättras betydligt. Vi ser framför oss ett omfattande kompetensutbyte inom datacenter och fibernät där bland annat Alcadons egenutvecklade nätverkssortiment riktat mot kommersiella fastigheter och bostäder över tid kan lanseras i Danmark och Tyskland. Inträdet i Tyskland och Danmark stärker Alcadon-koncernens position, kunderbjudande och tillväxtmöjligheter betydligt med en gemensam kompetensbas inom nätverksinfrastruktur och kompletterande sortiment. Vi välkomnar även Susanne Stengade till vår koncernledning där hon kommer att bidra med sin gedigna branscherfarenhet och fokus på affärsutveckling.
Sonny Mirborn, VD för Alcadon Group AB
Det er med stor entusiasme og glæde at 6X i Danmark og Tyskland bliver en del af Alcadon. Som en del af Alcadon Gruppen har vi endnu bedre forudsætninger for at nå vores ambitiøse vækstmål i Danmark, Tyskland og andre udvalgte markeder, vi kan fremover trække på en bredere portefølje af produkter og kompetencer fra vores nye kolleger i Sverige og Norge. I forbindelse med at 6X indgår i Alcadon Gruppen er vi blevet en betydelig aktør i Skandinavien og Tyskland.
Susanne Stengade, VD och ägare 6X