Delårsrapport januari - mars 2018

Report this content

Fortsatt god tillväxt i försäljning och resultat

Första kvartalet 2018

  •  Nettoomsättningen ökar med 17 % till 149,6 (128,1) MSEK
  •  Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 32 % till 18,6 (14,1) MSEK
  •  Periodens resultat ökar med 40 % till 12,9 (9,2) MSEK
  •  Resultat per aktie 0,79 (0,56) SEK
  •  Soliditeten förbättras från 39 % till 43 %

Stockholm den 25 april 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:00.


Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö ,Göteborg och Örebro samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar