Delårsrapport januari - september 2018

FORTSATT STOPP I FTTH-MARKNADEN MEN ALCADONS BASAFFÄR UTVECKLAS VÄL

Tredje kvartalet 2018

 •  Nettoomsättningen minskar med 7 procent till 123,5 (132,9) MSEK
 •  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 30 procent till 11,8 (16,9) MSEK
 •  Periodens resultat minskar med 51 procent till 5,5 (11,3) MSEK
 •  Resultat per aktie 0,33 (0,69) SEK
 •  Soliditeten ökar från 38 procent till 41 procent

Delår januari - september 2018

 •  Nettoomsättningen ökar med 3 procent till 407,0 (396,7) MSEK
 •  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 6 procent till 45,0 (48,0) MSEK
 •  Periodens resultat minskar med 12 procent till 28,0 (32,0) MSEK
 •  Resultat per aktie 1,68 (1,96) SEK
 •  Soliditeten ökar från 39 procent till 41 procent 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 •  Obligationslånet på 140 MSEK ersatt med banklån i SHB till bättre villkor

Stockholm den 30 oktober 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91, E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar