Penser Access: Alcadon - Effektiviseringar, lönsamhet och 5G

Report this content

Alcadon redovisar ett svagt kvartal med en negativ tillväxt y/y på 18%. Ledningen fortsätter att genomföra åtgärder för att minska kostnaderna med ytterligare 2 mkr på årsbasis, utöver de tidigare annonserade 6 mkr i Q2’19. Dessa bedöms få full effekt under 2020. Vi bedömer detta som rätt strategi då Alcadon har en hög hävstång i verksamheten, med stor inverkan på lönsamheten. I takt med att 5G utbyggnaden närmar sig räknar vi med att marknaden skiftar fokus och ser en god tillväxtpotential inom detta område. Aktien fortsätter att handlas till en omotiverat hög rabatt mot jämförbara bolag. Vi räknar med att rabatten kommer att minska framöver och ser en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/alca_20191025.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera