Penser Access: Alcadon - Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation

Vi inleder bevakning på Alcadon Group och ser en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som bedöms att fortsätta stå för drygt 20-30% av försäljningen. Alcadon gynnas av ett flertal framtida intressanta marknadstrender, t.ex. 5G-utbyggnaden samt datahallar. Vi ser fortsatta möjligheter till förvärv, givet bolagets starka finansiella ställning. På 2019 års estimat värderas Alcadon på P/E 12x och EV/EBIT 8x, vilket vi bedömer som attraktivt givet tillväxtmöjligheterna.  

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/attraktiv-exponering-mot-framtidens-kommunikation/


Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera