Penser Access: Alcadon - Avslutning på nedgången

Report this content

Alcadon redovisar ett svagt första kvartal med en nettoomsättning som uppgick till 130 (150) mkr, vilket var drygt 2% under vår prognos. Intäktsbortfallet förklaras helt av den avstannande fibermarknaden som har påverkat samtliga aktörer i branschen, inte bara Alcadon. Ledningen nämner att de har börjat se en högre aktivitet inom FTTH med ökade leveranser från och med Q2. Vi instämmer med denna bild och räknar med att volymerna tilltar successivt under 2019, med något lägre marginaler initialt. Samtliga affärsområden förutom fibernät, där FTTH ingår, uppvisade en stabil tillväxt under kvartalet. Vi ser med optimism fram emot fortsättningen av 2019, där vi förväntar oss relativt enkla jämförelsekvartal och räknar med synergier från CableCom-förvärvet från och med Q2. Därmed ser vi en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/alca_20190425.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera