Penser Access: Alcadon - Ett succesivt bättre 2019

Alcadon redovisar ett kvartal fortsatt tyngt av en svag fibermarknad i Sverige. Nettoomsättningen uppgick till 137,2 (183,2) mkr med en rörelsemarginal på 8,7%, som tyngdes av en minskning i försäljningen till marknaden för Fiber-To-The-Home (FTTH) på 60 mkr. Bolagets största affärsområde, kommersiella fastighetsnät, uppvisade ett starkt år med en betydande försäljningsökning. Vi räknar med att volymerna inom FTTH successivt återhämtar sig under 2019, med en betydande lyft först under H2’19. Samtidigt räknar vi med en accelererade lönsamhet under innevarande år, hjälpt bl.a. av synergier från CableCom-förvärvet. Lyfter vi blicken mot 2020 ser vi en hög kurspotential i aktien, till en medelhög risk, och noterar att bolaget idag handlas till en väsentlig rabatt mot sektorn.  

Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/alca_20190222.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera