Penser Access: Alcadon - Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att utvecklas positivt där tillväxten, justerat för CableCom-förvärvet och bortfallet inom FTTH, bör ha landat kring 3%. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (12,7%), som rimligtvis dämpades av CableCom-förvärvet som har historiskt haft lägre marginaler än övriga koncernen. Med en fortsatt avstannad Sverigemarknad som bedöms först återgå mot mer normala volymer framåt 2019 sänker vi ned våra estimat för innevarande år och även framåt. Även om vi ser ett fortsatt tufft fjärde kvartal inom FTTH-marknaden i Sverige ser vi en hög potential i aktien om vi lyfter blicken framåt 2019, detta till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/lyft-blicken-mot-2019/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera