Penser Access: Förskjutningar av projekt sänker försäljningen

Report this content

Alcadon redovisade ett svagt andra kvartal med en nettoomsättning på 135 (134) mkr, vilket var nästan 10% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av en lägre organisk tillväxt än väntat som tyngs av förskjutningar av projekt både på den svenska och norska marknaden. Åtgärder har genomförts som bedöms ge besparingar på 6 mkr på årsbasis, med full effekt 2020. Vi räknar med att lönsamheten förbättras framöver och rör sig mot en EBIT-marginal på 10% det närmsta året. Alcadon fortsätter att handlas med en alldeles för hög rabatt mot sektorn varför vi ser en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/alca_20190815.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera