Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2022

Report this content

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 23 april 2021 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2022 är sammansatt att som ledamöter omfatta Sven Thorén (utsedd av Athanase), Anders Bladh (Ribbskottet AB), Mikael Vaezi (Investment AB Spiltan) samt Pierre Fors (styrelseordförande i Alcadon).   

Valberedningen representerar 40,0 % av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.
 

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.
  • principer för utseende av valberedning.


Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till Sven Thorén eller Pierre Fors. För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2022 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 4 februari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Pierre Fors, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras under vecka 12, 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67, email: sven.thoren@athanase.se

Pierre Fors, styrelseordförande i Alcadon Group AB, 070 – 717 77 91, email: pfh@alca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 08:00.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar